Sygeplejerskeuddannelsen

Struktur, fag og specialisering

Sygeplejerskeuddannelsen er opbygget af 7 semestre, hvor sygeplejefaget går hånd i hånd med fag fra humanistiske samt sundheds-, natur- og samfundsvidenskabelige områder.

Sygeplejerskeuddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Obligatoriske forløb
 • Valgfrie forløb
 • Tværprofessionelle forløb
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Sygeplejerskeuddannelsen er bygget op over 7 semestre med hvert deres selvstændige tema.

En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på de enkelte semestre.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem sygeplejefag, støttefag og praktik.

Oversigt over sygeplejerskeuddannelsens 7 semestre

Oversigten er et eksempel på, hvordan uddannelsesforløbet ser ud, hvis du har studiestart i september.

Fag på sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejefaglige temaer er omdrejningspunktet gennem hele uddannelsen, hvor vi inddrager fag fra 4 forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag
 • Naturvidenskabelige fag
 • Humanistiske fag
 • Samfundsvidenskabelige fag

Sundhedsvidenskabelige fag omfatter:

 • Sygepleje
 • Sygdomslære
 • Farmakologi
 • Forskningsmetodologi
 • Folkesundhed
 • Ernæringslære
 • Ergonomi
 • Sundhedspædagogik

Naturvidenskabelige fag omfatter:

 • Anatomi, fysiologi og biokemi
 • Mikrobiologi

Humanistiske fag omfatter:

 • Pædagogik
 • Kommunikation og psykologi
 • Etik
 • Filosofi og religion

Samfundsvidenskabelige fag omfatter:

 • Organisation/ledelse og jura
 • Sociologi

Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen. I alle semestre indgår to væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi)

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.