Sygeplejerskeuddannelsen

Det var naturligt at videreuddanne mig til sundhedsplejerske

Lene Nørgaard Pedersen har altid vidst, at hun ville arbejde med børn. Derfor har hun suppleret sygeplejersketitlen ved at videreuddanne sig til sundhedsplejerske.

– Jeg har altid arbejdet med børn, og det var et bevidst valg, fortæller Lene Nørgaard Pedersen, der først uddannede sig til sygeplejerske og siden videreuddannede sig til sundhedsplejerske.

Som sygeplejerske har Lene Nørgaard Pedersen arbejdet på børneafdelinger og pædiatriske afdelinger flere steder i landet, og det har været både udfordrende og livsbekræftende job.

– Jeg er fascineret af børns måde at være syge på. Selv om de kan være meget syge, tager de stadig livet, som det kommer og vil gerne køre på scooter hen ad gangen, når de lige har et øjeblik, hvor de kan gøre det, siger Lene Nørgaard Pedersen.

Lene Nørgaard Pedersen 2, sygeplejerske

– Jeg trives bedst med at arbejde i et område med en befolkningssammensætning, hvor der er forskellig livsstil og levevilkår, siger Lene Nørgaard Pedersen, der er sundhedsplejerske.

Det er spændende både at hjælpe syge børn og familien

På sygehusafdelingerne kom Lene Nørgaard Pedersen i kontakt med mange familier i svære livssituationer, og hun syntes, det var spændende at være med til at hjælpe både forældrene og de syge børn.

Passionen for at hjælpe familierne fødte ønsket om at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, og derfor valgte Lene Nørgaard Pedersen at bruge halvandet år på at videreuddanne sig til sundhedsplejerske.

– Jeg så de her syge børn og begyndte at tænke over, om man kunne gøre noget for, at de ikke blev så syge eller måske helt forhindre det ved at sætte tidligere ind, siger hun.

Vi skal være meget sikre på vores egen faglighed

Lene Nørgaard Pedersen har arbejdet som sundhedsplejerske i Hedensted og Vejle kommuner siden 1995. Arbejdet er meget afvekslende, men det er også udfordrende, fordi man ofte ikke arbejder i team med andre sundhedsplejersker, mener hun.

-Man arbejder enten meget selvstændigt eller i tværfaglige teams. Det betyder, at hvis man har svære ting, man gerne vil drøfte med sine kolleger, er man nødt til at formidle dem først. Så man skal være meget sikker på sin egen faglighed, siger Lene Nørgaard Pedersen.

– Men når det tværfaglige samarbejde fungerer, er det meget givende, siger sundhedsplejersken.

Videreuddannelsesmuligheder som sygeplejerske.


Søren arbejder som sygeplejerske i hele verden

Søren Elbeck har arbejdet som sygeplejerske under Irakkrigen og på Grønland. I dag arbejder han over hele verden.Troels udlever sin drøm som sygeplejerske på Intensiv

Troels Jørgensen tager sig som sygeplejerske af de hårdest ramte patienter på Intensiv Afdeling på Svendborg Sygehus.Kicki har drømmetjob på Akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus

Kicki Normann Nielsen arbejder på FAM, Fælles Akut Modtagelsen, hvor der er skadestue, modtagelse, sengedel og observation.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.