Ergoterapeutuddannelsen

Jobmuligheder

Som ergoterapeut kan din karriere gå i mange retninger.

Ergoterapeut, informationsside, jobmuligheder

Ergoterapeuter arbejder med børn, unge og voksne, der har medfødte handicap eller har været ude for en ulykke og som derfor ikke har en hverdag, der kører på automatpilot.

Ergoterapeuter er alle vegne

Som ergoterapeut er der mulighed for at arbejde med alle aldersgrupper og med vidt forskellige udfordringer og problemstillinger. Det gælder uanset om du arbejder med mennesker i deres eget hjem, i deres nærmiljø eller på hospital eller sundhedscenter.

Du kan arbejde tæt på den enkelte borger, eller du kan arbejde med planlægning, udvikling og ledelse.

Her arbejder ergoterapeuter f.eks.:

  • psykiatrien
  • arbejdsmiljøområdet
  • hjælpemiddelcentraler
  • sygehuse
  • dagcentre
  • plejehjem
  • kommunale forvaltninger
  • private klinikker og virksomheder

Ergoterapeuter arbejder med fysisk og psykisk syge

På sygehuset kan du arbejde både med fysiske og psykiatriske problemstillinger og opgaver.

Sundhedsfremme og træning

I kommuner og regioner arbejder ergoterapeuter med sundhedsfremme, træning og hjælpemidler, hjemmebesøg, revalidering og visitation.

Ergoterapeuter på specialinsititutioner

Du kan også få job i specialskoler og specialbørnehaver, bo- og aktvitetstilbud for sindslidende, udviklingshæmmede, hjerneskadede og demente, fysisk handicappede børn og ældre.

Det private erhvervsliv

Du kan vælge at rette din karriere mod det private erhvervsliv fx i patientorganisationer. Falck, salgs- og produktudivklingsfirmaer for hjælpemidler eller private organisationer. Du kan også åbne din egen praksis.

Film om ergoterapeuter på arbejde

Du kan få et indblik i, hvad ergoterapeuter arbejder med via en række små film, som Ergoterapeutforeningen har lavet.

I filmene kan du møde ergoterapeuter, der arbejder med rehabilitering, psykisk syge, akutte patienter på hospital og undervisning samt en privatpraktiserende ergoterapeut.

Se videoer med ergoterapeuter.Det betyder meget at kunne ændre børns muligheder

Helle Grøndahl har sit eget firma, hvor hun blandt andet hjælper familier med handikappede børn til at få en bedre hverdag.Det er fedt at arbejde med de unges livsgnist

Gerda Bach hjælper unge med en sindslidelse til at realisere deres drømmeuddannelse eller -job.Trine sikrer arbejdsmiljøet på Fyns største arbejdsplads

Trine Petterson er arbejdsmiljøkonsulent på OUH. Hun underviser personalet i at undgå arbejdsskader.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.