Ergoterapeutuddannelsen

Man skal lære sig selv at tænke anderledes

Susanne Sund Koch er ergoterapeut og arbejder i Aktivitetshuset i Odense, hvor hun hjælper borgere med psykiske lidelser til at få mere livskvalitet i hverdagen.

– Jeg tror, vi alle sammen har brug for anerkendelse for at kunne udvikle os og lære. Mit arbejde handler meget om at lære nye måder, man kan gøre ting på. Om at tvinge sig selv til at tænke anderledes og hjælpe brugeren med det, siger Susanne Sund Koch.

Det er meget forskelligt, hvad brugerne har det svært med, så vi skal tilrette tilbuddene til den enkelte, og det er vi som ergoterapeuter gode til.

Hun blev uddannet som ergoterapeut i Odense i 1993, og arbejder i Aktivitetshuset i Odense. Her kommer borgere med psykiske lidelser, som bruger de mangeartede aktiviteter og værksteder og mødes i husets café.

– En af mine opgaver er at sætte mål sammen med borgerne. Vi snakker om, hvad de gerne vil bruge det her hus til, hvad de gerne vil blive bedre til, og hvad de har svært ved i hverdagen. Og så stiller vi mål op ud fra det, siger Susanne Sund Koch.

Mine arbejdsdage er meget forskellige

Nogle borgere kommer i Aktivitetshuset, fordi de ønsker, at der skal ske en udvikling. Andre har det fint med, at det at de kommer i huset er med til at holde hverdagen ved lige.

– Det er meget forskelligt, hvad brugerne har det svært med, så vi skal tilrette tilbuddene til den enkelte, og det er vi som ergoterapeuter gode til, siger Susanne Sund Koch.

– Jeg synes, det er rigtig spændende at finde frem til, hvad der lige præcis skal til for det menneske, jeg sidder over for nu, fordi brugerne er så forskellige. Jeg kan ikke bare gøre det samme, som jeg gjorde ved den person, jeg havde i går. Så mine arbejdsdage er meget forskellige.

Ergoterapeuten skaber nye muligheder for borgeren

Ergoterapeutens arbejde består i høj grad i at skabe nye muligheder for borgeren. Derfor er det en vigtig del af jobbet som ergoterapeut, at man har forståelse for, hvad den enkelte borger kan magte og have svært ved.

– I Aktivitetshuset kan det handle om at korrigere, hvis der er nogen, der har svært ved det sociale. For det kan være rigtig svært at agere sammen med andre mennesker, når man har psykiske problemer. Bare det at komme ud af sengen eller at møde op herinde kan være svært, siger Susanne Sund Koch.

– Derfor er det meget nødvendigt, at man har fokus på den enkelte borgers ressourcer, hvis man vil være med til at udvikle vedkommende, siger Susanne Sund Koch.Det er fedt at arbejde med de unges livsgnist

Gerda Bach hjælper unge med en sindslidelse til at realisere deres drømmeuddannelse eller -job.Trine sikrer arbejdsmiljøet på Fyns største arbejdsplads

Trine Petterson er arbejdsmiljøkonsulent på OUH. Hun underviser personalet i at undgå arbejdsskader.Det betyder meget at kunne ændre børns muligheder

Helle Grøndahl har sit eget firma, hvor hun blandt andet hjælper familier med handikappede børn til at få en bedre hverdag.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.