Socialrådgiveruddannelsen

Merit

Du har ret til merit for dele af en uddannelse på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer.

Hvad indebærer merit?

Studerende har ret til merit for dele af en uddannelse på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Merit gives af den enkelte uddannelsesinstitution på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse, der står mål med de fag, uddannelsesdele og praktikdele, der søges merit for.

Hvordan skriver jeg en ansøgning, og hvilken dokumentation skal med

Hvis du ønsker at søge merit for uddannelseselementer på Socialrådgiveruddannelsen, anbefaler vi, at du forinden kontakter Socialrådgiveruddannelsens studievejledere, som kan vejlede dig med din ansøgning:

Du vil blive tilbudt at komme til en personlig samtale, hvor du medbringer din ansøgning samt dokumentation fra tidligere gennemført undervisning og eksamener i form af studieordning, eksamensbevis, kursusbevis mv. med henblik på undersøgelse af, om du allerede har opnået kvalifikationer og komptencer for de fag eller uddannelsesdele, som du søger meritoverførsel til.

Merit for praktik

Hvis du søger om merit for praktik, vil du blive tilbudt en personlig samtale med uddannelsens praktikkoordinator:

Praktikvejlederen kan vejlede dig i at udforme en skriftlig redegørelse, hvor du beskriver, hvordan du på anden måde har erhvervet dig den viden, færdigheder og kompetencer, som fremgår af praktikkens målbeskrivelse i studieordningen.

Hvordan bliver min ansøgning behandlet?

Det er studievejlederne, der behandler din ansøgning om merit. I den behandling vil relevante faglige undervisere kunne blive involveret. Når det drejer sig om merit for praktik, er det praktiklederen og en underviser i socialt arbejde (socialrådgivning), der behandler ansøgningen. Din ansøgning vil blive behandlet i løbet af kort tid, og du vil modtage en skriftlig begrundet afgørelse på din ansøgning.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal indsendes senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til uddannelsesinstitutionen, som afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere i løbet af 1 uge. Herefter sendes klagen og udtalelse samt evt. kommentarer til Undervisningsministeriet.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.