Socialrådgiveruddannelsen

Praktikken har gjort mig stærkere til at koble teori og praksis

Amal Saada var i praktik i Jobcenter Odenses integrationsafsnit. Hun fik meget ansvar, og det har udviklet hendes faglige evner, mener Amal Saada.

– Jeg har ikke haft to dage, der var ens i min praktik, siger Amal Saada, der har været i praktik i fem måneder hos Integrationsafsnittet hos Jobcenter Odense.

Det var virkelig fedt at prøve og se, hvordan flygtninge egentlig bliver modtaget i Danmark.

– Jeg var for eksempel med ude og besøge aktiveringsstedet Integrationsnet. Det er Dansk Flygtningshjælp, der står for det. De laver aktiviteter og projekter for flygtninge og indvandrere sammen med f.eks. kommuner, siger den 23-årige socialrådgiverstuderende.

– Jeg var også med ude og besøge et asylcenter. Det var virkelig fedt at prøve og se, hvordan flygtninge egentlig bliver modtaget i Danmark. Det har jeg aldrig oplevet før, og det gav en helt anden vinkel på arbejdet, siger Amal Saada, der afsluttede sin uddannelse i januar 2015.

Se videoen og hør, hvad Amal Saada har lært af at være i praktik (video, 1.19 min.).

Praktikken bød på mange, forskellige opgaver

Ovenpå mine oplevelser i Integrationsafsnittet glæder jeg mig nu til at komme ud og arbejde som færdiguddannet socialrådgiver.

I Integrationsafsnittet arbejder man med flygtninge og familiesammenførte. Det handler dels om at hjælpe borgerne med at blive integreret, når de kommer til Danmark, og dels at vejlede dem undervejs i de første tre år, de er i landet.

– I starten af min praktik fik jeg lov at observere. Det gav mig mulighed for at få indblik i, hvordan man arbejdede i afdelingen og hvilken lovgivning, man arbejdede inden for, siger Amal Saada.

– Jeg fik mange opgaver i løbet af praktikken. Jeg vejledte borgere, der søgte om indfødsret eller familiesammenføring. Efterhånden fik jeg også ansvar for at lave opfølgningssamtaler med borgere for at vurdere, hvordan det gik med deres integrationsproces, siger hun.

Jeg fik meget ansvar og det var lærerigt

Opfølgningssamtalerne kunne handle om, hvordan borgeren klarede sig på sprogskolen, privatøkonomien og hvilke muligheder der var for at integrere borgeren på arbejdsmarkedet.

Halvvejs i praktikken fik jeg rigtig meget ansvar i forhold til at føre samtaler med borgerne.

Indimellem havde Amal Saada også samtaler med borgere, der blev henvist af kommunen på grund af personlige problemer. Det kunne f.eks. være et ønske om at blive skilt.

– Halvvejs i praktikken fik jeg rigtig meget ansvar i forhold til at føre samtaler med borgerne. Det var et stort pres, fordi nogle af dem kunne være traumatiserede og have psykiske sygdomme, siger Amal Saada.

– Praktikken har gjort mig stærkere til at koble teori og praksis. Og ovenpå mine oplevelser i Integrationsafsnittet glæder jeg mig nu til at komme ud og arbejde som færdiguddannet socialrådgiver.

Fakta om praktik på socialrådgiveruddannelsen

Der er én praktikperiode på socialrådgiveruddannelsen.

Praktikken er på 5 måneder, og du er sikret en praktikplads.

Du kan komme i praktik inden for en lang række offentlige forvaltninger og institutioner samt hos private organisationer.

Det er også muligt at komme i praktik i udlandet.

Praktik


Praktikken har rustet mig til arbejdet som socialrådgiver

Socialrådgiverstuderende Anne-Sofie Nibe Hansen arbejdede med udsatte børn og familier i sin praktik.Kom i praktik sammen med en gruppe medstuderende

På socialrådgiveruddannelsen kan du vælge at komme i praktik sammen med flere af dine medstuderende.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.