Pædagoguddannelsen

Sådan søger du

Sådan søger du er vores guide til uddannelsessøgende via kvote 1 eller 2. Du får gode råd om, hvornår du skal gøre hvad, og hvad du skal huske at sende med din ansøgning.

Ansøgningsfrister

  • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
  • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Det er vigtigt, at du overholder ansøgningsfristerne.

Er du kvote 2-ansøger og søger efter den 15. marts, kl. 12, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 1.

Vent ikke til sidste øjeblik med at sende din ansøgning, da der altid er et stort tryk på optagelse.dk lige op til ansøgningsfristerne.

Efter ansøgningsfristen kan du ikke ændre i oplysninger på din ansøgning.

Det er en god idé at sætte dig ind i adgangskrav, inden du søger, for at finde ud af, om der gælder særlige regler for dig, og om du skal søge via kvote 1 eller 2.


Sådan søger du, hvis du er... Fold alle ud
Kvote 2-ansøgere med adgangsgivende eksamen

Du søger via optagelse.dk

Du skal ansøge digitalt via optagelse.dk. Siden åbner for nye ansøgninger den 1. februar.

Her får du brug for dit NemID. For udenlandske ansøgere uden NemID findes vejledning på optagelse.dk.

Vær opmærksom på om du modtager en kvittering fra optagelse.dk i din e-boks, efter du har søgt. Gør du ikke det, er ansøgningen ikke gået igennem.

Optagelse.dk

Dokumentation (eksamener og/eller aktiviteter)

Du skal dokumentere alt, hvad du skriver på din ansøgning – både når du søger via kvote 1 og kvote 2.

Du er selv ansvarlig for at uploade dokumentation på optagelse.dk. Vi modtager den ikke automatisk.

De fleste eksamensbeviser fra de gymnasiale uddannelser, bliver hentet i eksamensdatabasen, når du logger på optagelse.dk. Ligger eksamensbeviset ikke i databasen, skal du selv uploade det som PDF fil.

Bliver du færdig med din eksamen, samme år som du ansøger, skal du selv sørge for, at knytte dit eksamensbevis til din ansøgning på optagelse.dk efter du har fået dit eksamensbevis. Hverken din skole eller andre sender det automatisk for dig.

Dokumentation – kvote 2-ansøgere

Søger du via kvote 2, skal vi modtage dokumentation for gennemførte eksamener og studierelevante aktiviteter, som du ønsker taget i betragtning, senest den 15. marts kl. 12. Studierelevante aktiviteter kan f.eks. være højskoleophold, udlandsophold og humanitært arbejde.

Ansøgere som den 15. marts ikke er færdige med eksamener, der skal tages i betragtning, skal uploade dokumentation for de beståede eksamener snarest og senest 5. juli på optagelse.dk.

Dokumentation for aktiviteter som erhvervserfaring og frivilligt arbejde kan f.eks. være:

  • Udtalelse fra arbejdsgiver
  • Bekræftelse fra arbejdsgiver
  • Første og sidste lønseddel
  • Ansættelseskontrakt og sidste lønseddel

Du skal med ovenstående kunne dokumentere ansættelsesperiode og ansættelsesgrad.

Du anbefales at udfylde alle relevante rubrikker på din ansøgning om erhvervserfaring, kurser, frivilligt arbejde samt udlands- og højskoleophold.

Dokumentation for tidligere uddannelsesforløb (merit)

På din ansøgning skal du angive, hvis du har gennemført eller bestået forløb på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Det kan enten være en uddannelse på et universitet eller på en professionsbacheloruddannelse – enten i Danmark eller udlandet.

Der er tale om obligatorisk merit. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Husk du skal uploade dokumentation for, hvad du har bestået, og hvor mange ECTS point, du har opnået.

Har du været optaget, men aldrig startet, skal du svare nej til spørgsmålet.

Har du gennemført dele af eller en hel videregående uddannelse, vil det blive vurderet om det kan give merit til dele af vores uddannelse. Dette vurderes, såfremt du bliver optaget hos os.

Standby-plads

En standby-plads er en ventelisteplads, du kan søge om at komme på ifm, at du søger via kvote 1 eller 2. Pladserne tildeles af den Koordinerede Tilmelding (KOT).

En standby-plads betyder, at du står standby til at blive optaget på uddannelsen i tilfælde af, at vi får ledige pladser.

Har uddannelsen både sommer- og vinterstudiestart, står du på standby til både sommer- og vinterstudiestarten.

Vi kan ikke garantere, at du bliver tilbudt en standby-plads, selvom du har ønsket det. Vi har kun et begrænset antal standby-pladser til hver uddannelse.

Får du tilbudt en plads, får du kun tilbudt én studieplads eller én standby-plads, uanset hvor mange uddannelser du har ansøgt om optagelse på.

Studiestart

For uddannelser med 2 studiestarter (sommer/vinter) har du mulighed for at ønske sommer- eller vinterstart.

På ansøgningen har du mulighed for at krydse af i vinterstart, hvis du helst vil starte i februar. Selvom du ønsker sommerstart, og derfor ikke sætter kryds i vinterstart, skal du alligevel være forberedt på, at vi ikke kan garantere, at du får dit ønske om sommerstart opfyldt.

Bliver du optaget, får du også besked den 28. juli om, hvilken studiestart du har fået.

Husk at bekræfte om du ønsker studiepladsen

Senest 24 timer efter du har godkendt din ansøgning på optagelse.dk, modtager du en velkomstmail fra UCLs optagelsesportal. I mailen er der information om, at du skal logge på optagelsesportalen.

28. juli får alle, som er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse hos UCL, besked om studieplads via optagelsesportalen. Du skal herefter på portalen bekræfte, om du ønsker studiepladsen.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen inden for den angivne frist.

UCL sender ikke optagelsesbreve ud med almindelig post.

UCLs optagelsesportal.

Hold øje med din mail

Vær opmærksom på, at mailen fra UCLs optagelsesportal kan blive fanget af dit spamfilter og havne i spam/uønsket post. Hold derfor øje med din mail både i indbakken og uønsket/spam post.

Dokumentfalsk politianmeldes

Alle bilag og eksamensbeviser til ansøgning om optagelse bliver gennemgået og vurderet. Der er særlig fokus på eksamensbeviser for adgangsgivende eksamener.

Da man som ansøger har underskrevet sin ansøgning på optagelse.dk med tro- og loveerklæring på, at oplysningerne givet til uddannelsesstedet er korrekte, vil sager om dokumentfalsk blive politianmeldt og der gives afslag på ansøgning om optagelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om adgangskrav, merit, IKV, din udenlandske eksamen eller noget helt femte, der knytter sig til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte UCL’s Optagelseshotline.

Kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Du søger via optagelse.dk

Du skal ansøge digitalt via optagelse.dk. Siden åbner for nye ansøgninger den 1. februar.

Her får du brug for dit NemID. For udenlandske ansøgere uden NemID findes vejledning på optagelse.dk.

Vær opmærksom på om du modtager en kvittering fra optagelse.dk i din e-boks, efter du har søgt. Gør du ikke det, er ansøgningen ikke gået igennem.

Optagelse.dk.

IKV-ansøgere skal ønske optagelse med særlig tilladelse

For at søge om at få foretaget en IKV skal du sætte kryds i rubrikken “Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”, når du udfylder ansøgningen fra den koordinerede tilmelding til kvote 2.

Dokumentation af kompetencer

I ansøgningen skal du beskrive og dokumentere alle de kompetencer, som du ønsker, vi skal bruge i vurderingen. Det vil sige dine skolepapirer, kursusbeviser, dokumentation for foreningsarbejde, udlandsophold, og lign.

Vi anbefaler, at du udfylder ansøgningen på optagelse.dk og anvender det digitale værktøj ”Min Kompetencemappe” til at uddybe dine kompetencer.

Den udfyldte kompetencemappe uploader du sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Min kompetencemappe.

Motivationsbeskrivelse

Du skal lave en motivationsbeskrivelse, som indgår i den samlede vurdering af din ansøgning, når du søger via en individuel kompetencevurdering.

I motivationsbeskrivelsen skal du beskrive din motivation for at søge optagelse på uddannelsen, samt hvordan dine aktiviteter er relevante og kvalificerende for netop den uddannelse, du søger. Det betyder, at du skal sætte dig grundigt ind i, hvad uddannelsen handler om.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side.

Dokumentation for tidligere uddannelsesforløb (merit)

På din ansøgning skal du angive, hvis du har gennemført eller bestået forløb på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Det kan enten være en uddannelse på et universitet eller på en professionsbacheloruddannelse – enten i Danmark eller udlandet.

Der er tale om obligatorisk merit. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Husk du skal uploade dokumentation for, hvad du har bestået, og hvor mange ECTS point, du har opnået.

Har du været optaget, men aldrig startet, skal du svare nej til spørgsmålet.

Har du gennemført dele af eller en hel videregående uddannelse, vil det blive vurderet om det kan give merit til dele af vores uddannelse. Dette vurderes, såfremt du bliver optaget hos os.

Standby-plads

En standby-plads er en ventelisteplads, du kan søge om at komme på ifm, at du søger via kvote 1 eller 2. Pladserne tildeles af den Koordinerede Tilmelding (KOT).

En standby-plads betyder, at du står standby til at blive optaget på uddannelsen i tilfælde af, at vi får ledige pladser.

Har uddannelsen både sommer- og vinterstudiestart, står du på standby til både sommer- og vinterstudiestarten.

Vi kan ikke garantere, at du bliver tilbudt en standby-plads, selvom du har ønsket det. Vi har kun et begrænset antal standby-pladser til hver uddannelse.

Får du tilbudt en plads, får du kun tilbudt én studieplads eller én standby-plads, uanset hvor mange uddannelser du har ansøgt om optagelse på.

Studiestart

For uddannelser med 2 studiestarter (sommer/vinter) har du mulighed for at ønske sommer- eller vinterstart.

På ansøgningen har du mulighed for at krydse af i vinterstart, hvis du helst vil starte i februar. Selvom du ønsker sommerstart, og derfor ikke sætter kryds i vinterstart, skal du alligevel være forberedt på, at vi ikke kan garantere, at du får dit ønske om sommerstart opfyldt.

Bliver du optaget, får du også besked den 28. juli om, hvilken studiestart du har fået.

Husk at bekræfte om du ønsker studiepladsen

Senest 24 timer efter du har godkendt din ansøgning på optagelse.dk, modtager du en velkomstmail fra UCLs optagelsesportal. I mailen er der information om, at du skal logge på optagelsesportalen.

28. juli får alle, som er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse hos UCL, besked om studieplads via optagelsesportalen. Du skal herefter på portalen bekræfte, om du ønsker studiepladsen.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen inden for den angivne frist.

UCL sender ikke optagelsesbreve ud med almindelig post.

UCLs optagelsesportal.

Hold øje med din mail

Vær opmærksom på, at mailen fra UCLs optagelsesportal kan blive fanget af dit spamfilter og havne i spam/uønsket post. Hold derfor øje med din mail både i indbakken og uønsket/spam post.

Dokumentfalsk politianmeldes

Alle bilag og eksamensbeviser til ansøgning om optagelse bliver gennemgået og vurderet. Der er særlig fokus på eksamensbeviser for adgangsgivende eksamener.

Da man som ansøger har underskrevet sin ansøgning på optagelse.dk med tro- og loveerklæring på, at oplysningerne givet til uddannelsesstedet er korrekte, vil sager om dokumentfalsk blive politianmeldt og der gives afslag på ansøgning om optagelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om adgangskrav, merit, IKV, din udenlandske eksamen eller noget helt femte, der knytter sig til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte UCL’s Optagelseshotline.

Kvote 1-ansøgere

Du søger via optagelse.dk

Du skal ansøge digitalt via optagelse.dk. Siden åbner for nye ansøgninger den 1. februar.

Her får du brug for dit NemID. For udenlandske ansøgere uden NemID findes vejledning på optagelse.dk.

Vær opmærksom på om du modtager en kvittering fra optagelse.dk i din e-boks, efter du har søgt. Gør du ikke det, er ansøgningen ikke gået igennem.

Optagelse.dk

Dokumentation (eksamener og/eller aktiviteter)

Du skal dokumentere alt, hvad du skriver på din ansøgning – både når du søger via kvote 1 og kvote 2.

Du er selv ansvarlig for at uploade dokumentation på optagelse.dk. Vi modtager den ikke automatisk.

De fleste eksamensbeviser fra de gymnasiale uddannelser, bliver hentet i eksamensdatabasen, når du logger på optagelse.dk. Ligger eksamensbeviset ikke i databasen, skal du selv uploade det som PDF fil.

Bliver du færdig med din eksamen, samme år som du ansøger, skal du selv sørge for, at knytte dit eksamensbevis til din ansøgning på optagelse.dk efter du har fået dit eksamensbevis. Hverken din skole eller andre sender det automatisk for dig.

Dokumentation – kvote 1-ansøgere

Søger du via kvote 1, skal vi modtage dokumentation for bestået eksamen senest den 5. juli kl. 12.

Dokumentation for tidligere uddannelsesforløb (merit)

På din ansøgning skal du angive, hvis du har gennemført eller bestået forløb på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Det kan enten være en uddannelse på et universitet eller på en professionsbacheloruddannelse – enten i Danmark eller udlandet.

Der er tale om obligatorisk merit. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Husk du skal uploade dokumentation for, hvad du har bestået, og hvor mange ECTS point, du har opnået.

Har du været optaget, men aldrig startet, skal du svare nej til spørgsmålet.

Har du gennemført dele af eller en hel videregående uddannelse, vil det blive vurderet om det kan give merit til dele af vores uddannelse. Dette vurderes, såfremt du bliver optaget hos os.

Standby-plads

En standby-plads er en ventelisteplads, du kan søge om at komme på ifm, at du søger via kvote 1 eller 2. Pladserne tildeles af den Koordinerede Tilmelding (KOT).

En standby-plads betyder, at du står standby til at blive optaget på uddannelsen i tilfælde af, at vi får ledige pladser.

Har uddannelsen både sommer- og vinterstudiestart, står du på standby til både sommer- og vinterstudiestarten.

Vi kan ikke garantere, at du bliver tilbudt en standby-plads, selvom du har ønsket det. Vi har kun et begrænset antal standby-pladser til hver uddannelse.

Får du tilbudt en plads, får du kun tilbudt én studieplads eller én standby-plads, uanset hvor mange uddannelser du har ansøgt om optagelse på.

Studiestart

For uddannelser med 2 studiestarter (sommer/vinter) har du mulighed for at ønske sommer- eller vinterstart.

På ansøgningen har du mulighed for at krydse af i vinterstart, hvis du helst vil starte i februar. Selvom du ønsker sommerstart, og derfor ikke sætter kryds i vinterstart, skal du alligevel være forberedt på, at vi ikke kan garantere, at du får dit ønske om sommerstart opfyldt.

Bliver du optaget, får du også besked den 28. juli om, hvilken studiestart du har fået.

Husk at bekræfte om du ønsker studiepladsen

Senest 24 timer efter du har godkendt din ansøgning på optagelse.dk, modtager du en velkomstmail fra UCLs optagelsesportal. I mailen er der information om, at du skal logge på optagelsesportalen.

28. juli får alle, som er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse hos UCL, besked om studieplads via optagelsesportalen. Du skal herefter på portalen bekræfte, om du ønsker studiepladsen.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen inden for den angivne frist.

UCL sender ikke optagelsesbreve ud med almindelig post.

UCLs optagelsesportal.

Hold øje med din mail

Vær opmærksom på, at mailen fra UCLs optagelsesportal kan blive fanget af dit spamfilter og havne i spam/uønsket post. Hold derfor øje med din mail både i indbakken og uønsket/spam post.

Dokumentfalsk politianmeldes

Alle bilag og eksamensbeviser til ansøgning om optagelse bliver gennemgået og vurderet. Der er særlig fokus på eksamensbeviser for adgangsgivende eksamener.

Da man som ansøger har underskrevet sin ansøgning på optagelse.dk med tro- og loveerklæring på, at oplysningerne givet til uddannelsesstedet er korrekte, vil sager om dokumentfalsk blive politianmeldt og der gives afslag på ansøgning om optagelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om adgangskrav, merit, IKV, din udenlandske eksamen eller noget helt femte, der knytter sig til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte UCL’s Optagelseshotline.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.