Pædagoguddannelsen

Adgangskrav med udenlandsk eksamen

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du søge inden 15. marts. Der er nogle krav, du skal leve op til og regler, du bør sætte dig ind i ifm. du søger.

Ansøgere med udenlandsk eksamen søger via kvote 2

Hvis du har en udenlandsk eksamen, skal du søge via kvote 2.

Det er derfor en god idé både at orientere dig på denne side samt siden Adgangskrav med adgangsgivende eksamen, hvor du kan læse mere om kvote 2.

Adgangskrav med adgangsgivende eksamen.

Sådan søger du.

Ansøgningsfrist

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.

Regler

Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen på Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Til udenlandsk eksamen hører også International Baccalaureate (IB), hvad enten den er taget i Danmark eller i udlandet.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

International Baccalaureate (IB)

Vurdering af udenlandsk eksamen

Er du i tvivl om din eksamen kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, er der hjælp at hente. Du kan undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i Eksamenshåndbogen fra Uddannelses- og Forksningsministeriet.
Du kan også læse om, hvordan du får vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark i publikationen “”Har du udenlandsk eksamen?” fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kan du ikke finde din eksamen i eksamenshåndbogen, opfordrer vi dig til at kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet og få din eksamen vurderet om den er adgangsgivende til en videregående uddannelse i Danmark.

Eksamenshåndbogen er opdelt efter lande, så det er nemt at tjekke.

Har du udenlandseksamen (publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Studieprøven i dansk eller danskprøven i FIF

Udenlandske ansøgere skal bestå en af følgende uddannelser eller fag:

  • Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (danskuddannelse 3, modul 6). Studieprøven afløser danskprøve 2 bestået før 2002.
  • Danskprøven i FIF (Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere). Alle prøvens 4 elementer skal være bestået. Det vil sige: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.
  • Dansk A eller dansk som andetsprog A på HF-niveau.

Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest 5. juli.

Der kræves ikke studieprøve, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen.

Studieprøven i dansk

Svar

Som hovedregel får du svar på din ansøgning pr. mail 28. juli.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.