Om UCL

Uddannelsesportefølje

UCL’s bestyrelse tager en gang årligt stilling til uddannelsesporteføljen og behovet for udbud af uddannelser.

Uddannelsesporteføljen vurderes

UCL’s udbud af uddannelser skal kontinuerligt imødekomme samfundets efterspørgsel efter aktuelle og nye kompetencer. UCL vurderer årligt behovet for henholdsvis udvikling af nye uddannelser, etablering af nye udbud af uddannelser, som UCL ikke allerede udbyder, samt behov for ændringer i eksisterende udbud.

Proceduren er gældende for professionsbachelor-, diplom- og akademiuddannelser.

Procedure for udvikling af UCL’s uddannelsesportefølje

Kvaliteten sikres fra start

UCL ønsker at sikre, at prækvalificerede uddannelser/udbud fra opstart har en høj kvalitet, så de første hold af studerende får en god uddannelse og kan danne udgangspunkt for uddannelsens efterfølgende kvalitetsarbejde jf. gældende akkrediteringsbekendtgørelse og -vejledninger.

Kvalitetssikringen vedrører:

  • Relevans
  • Videngrundlag
  • Mål for læringsudbytte
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse
  • Kvalitetssikring og – udvikling.
Vejledninger om nye uddannelser og udbud

Se Danmarks Akkrediteringsinstitutions side med gældende vejledninger for mere information:

Nye uddannelser og udbud

Mere om Nye uddannelser og udbud
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.