Om UCL

Koncept for udvikling af nye uddannelser

Konceptet indeholder beskrivelse af processer og beslutninger fra idé til implementering.

Omfattet af konceptet

Udvikling af nye uddannelser, udbud og ændringer i eksisterende uddannelser kræver en række af udvikling- og beslutningsprocesser. UCL har udviklet et koncept for, hvordan institutionen udvikler, kvalificerer og træffer beslutning om:

  • Nye uddannelser
  • Oprettelse af nye udbud
  • Ændring i allerede udbudte uddannelser – herunder flytning, dublering, sammenlægning, ændring af sprog, tilrettelæggelsesformer eller nedlæggelse mv. for allerede udbudte uddannelser.

Kvalitetssikring, implementering og udvikling

Konceptet beskriver, hvordan kvalitetssikring og implementering finder sted samt procedure for udviklingsprocessen. Konceptet er gældende for professionsbacheloruddannelser og kompetencegivende videreuddannelser.

Realisering af mål

Målet med procedurerne er, at UCL realiserer følgende mål:

  • Ansøgning om prækvalificering imødekommes med positive resultater
  • Krav for nye uddannelser og nye udbud opfyldes (jf. lov samt vejledning fra Danmarks Akkrediteringsinstitution)
  • Interne krav til uddannelsernes kvalitet er i overensstemmelse med UCL’s kvalitetspolitik og centrale procedurer.

Konceptet kan hentes her:

Procedure for udvikling af UCL’s uddannelsesportefølje
Nye uddannelser og udbud
Koncept for udvikling, kvalitetsikring og implementering af trainee-uddannelser

Mere om Nye uddannelser og udbud
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.