Om UCL

Formål med kvalitetsarbejdet

Hovedformålet med kvalitetsarbejdet er at sikre studerende og samfundet professionsuddannelser, der har høj uddannelsesfaglig kvalitet.

Sikring af uddannelseskvaliteten

Kvalitetsarbejdet i UCL tjener flere formål. Hovedformålet er at sikre de studerende og samfundet, at UCL’s udbud af professionsuddannelser er af høj kvalitet.

Helt centrale elementer i uddannelsernes arbejde med uddannelseskvalitet er:

  • videngenerering og monitorering af styrker og udfordringer
  • dialog med aftagere og andre interessenter.

Opfyldelse af dokumentationsforpligtelsen

UCL har som en statslig uddannelsesinstitution også en dokumentationsforpligtigelse over for samfundet og de statslige myndigheder, der fører tilsyn med kvaliteten af de videregående uddannelser i Danmark.

Kvalitetssikring som dokumentation for processer og gennemsigtighed omkring resultater er en del af denne forpligtigelse.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.