Om digitale læremidler

På mit.CFU kan du orientere dig om digitale læremidler udgivet af danske forlag. Men begrebet digitale læremidler er bredere og dækker over bl.a. online-værktøjer, programmer, ibøger og it-udstyr.

Gå direkte til søgning og booking på mitCFU.dk – kræver UNI-login

Fyldige beskrivelser med link til forlagene

På læremiddelportalen mitCFU.dk kan du orientere dig i digitale læremidler udgivet af danske forlag.

Portalen giver en uddybende beskrivelse af de digitale læremidler og deres samspil med andre læremidler. Der er desuden link til forlagets hjemmeside, hvor materialet kan købes.

Digitale læremidler på mit.CFU.dk

Digitale læremidler kan være mange ting

Digitale læremidler bruges om andet og mere end forlagenes udgivelser.

Det er en fællesbetegnelse for både didaktiseret og ikke-didaktiseret brug af it i en læringsmæssig sammenhæng.

 • Internetbaseret portal som dækker et fagligt trin – fx matematik i udskolingen.
 • Internetbaseret portal med eksempler på forløb, hvor it optimerer elevernes læring – kan fx omhandle brøkregning i 5. klasse eller digte i danskundervisningen.
 • Apps  og gratis web2-tjenester – hvad enten de er didaktiseret af fx et forlag eller det er ikke-didaktiserede tjenester til forskellige arbejdsformer, produktioner og videndeling.
 • iPad og mobiltelefoner er også digitale læringsressourcer.

Didaktiserede digitale læremidler

Der skelnes mellem didaktiserede og ikke-didaktiserede digitale læremidler.

Didaktiserede læremidler har en indbygget didaktik, der varetager flere af følgende opgaver i undervisningen:

 • Udpeger faglige mål.
 • Formidler indhold
 • Rammesætter aktiviteter og opgaver.
 • Støtter og vejledere læreren.

Didaktiske digitale læremidler kan fx være fagportaler, læringsspil eller iBøger

Ikke-didaktiserede digitale læremidler

Omfatter alle øvrige digitale læremidler:

 • Leksika.
 • Faglige hjemmesider.
 • Værktøjsprogrammer.
 • Web2.o-teknologi til videndeling og tekst- og billedbehandling. Herunder blogs, Twitter m.v.
Information om digitale læremidler
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.