7. juni 2017 af Trine Riis-Hansen

UCL er klar med ny diplomuddannelse i borgernær sundhed

Uddannelsen skal kvalificere sundhedsprofessionelles arbejde tæt på borgeren.

Målet er klart: Den sundhedsfaglige indsats og behandling skal i videst mulig udstrækning rykke så tæt på borgeren som muligt.

Gennem uddannelsen opnår deltagerne specialistforståelse og får handlekompetence ved komplekse patientforløbKommunernes Landsforening (KL) har gennem flere år arbejdet med ”Det nære sundhedsvæsen”. På den baggrund er der opstået et ønske om at få et kompetencegivende uddannelsesforløb for sundhedsprofessionelle medarbejdere i kommunerne.

University College Lillebælt er nu klar med den helt nye diplomuddannelse Borgernær sundhed.

Uddannelsen giver specialist-kompetencer

Diplomuddannelsen, der er tværfaglig og målrettet sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, skal kvalificere den borgernære sundhed.

Ny diplomuddannelse skal styrke sundhedspersonalets samarbejde med borgere om forebyggelse og behandling.

– Gennem uddannelsen opnår deltagerne specialistforståelse og får handlekompetence ved komplekse patientforløb. Når behandling og forebyggelse så vidt muligt skal ske i nærområdet, er det altafgørende, at vi fagprofessionelt er klædt på til at løfte opgaven, fortæller uddannelseskonsulent Kirsten Honoré, UCL.

På diplomuddannelsen, som tilbyder fem nye valgmoduler, er det i særlig grad indsatsen til ældre borgere og deres pårørende, som er omdrejningspunktet.

Uddannelsen er national og skabt i samarbejde med KL

Den nye diplomuddannelse er udviklet af UCL i samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler og KL. Det er muligt at tage enkelte diplommoduler eller den fulde uddannelse. Kommuner kan også bestille rekvirerede forløb.

– Vi er allerede nu i gang med at designe målrettede forløb til kommuner, som ønsker et modul i borgernær sundhed for en større medarbejdergruppe, siger Kirsten Honoré.

Diplomuddannelsen i borgernær sundhed består af modulerne:

  • Borgernær sundhedspraksis
  • Svækkede ældre
  • Koordinering af komplekse forløb
  • Borgerinddragelse
  • Akut sygepleje

Læs mere om uddannelsen

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.