5. juli 2017 af Carsten Pico

Stor ansøgningsfremgang til sygeplejerske- og læreruddannelsen

Ikke siden 2006 har så mange søgt om optagelse på Læreruddannelsen på Fyn. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har tredoblet ansøgertallet på 6 år.

329 ansøgere har i år Læreruddannelsen på Fyn som deres førsteprioritet. Det er en fremgang på 18 procent i forhold til sidste år.

Det viser opgørelsen, efter ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb onsdag den 5. juli.

– Det giver tro på, at vi inden for en overskuelig fremtid kan nå vores mål om at optage 400 studerende på Læreruddannelsen på Fyn, siger UCL’s rektor Erik Knudsen.

Det er afgørende, at vi fortsætter med at tiltrække mange og gerne endnu flere til læreruddannelsen, for efterspørgslen efter uddannede lærere vil fortsat være stor de kommende år.

Læreruddannelsen i Jelling er gået væsentligt tilbage i forhold til 2016. Men ser man bort fra sidste år, har uddannelsen fået det bedste resultat siden 2012. Årets tilbagegang skal bl.a. ses i lyset af, at Læreruddannelsen i Jelling i år for første gang havde vinteroptag, hvor man optog mere end 30 studerende.

– Med vinteroptaget og de 95 nye ansøgere har Læreruddannelsen i Jelling opnået det næstbedste resultat siden 2007. Det er vi godt tilfredse med, siger Erik Knudsen.

– Det er afgørende, at vi fortsætter med at tiltrække mange og gerne endnu flere til læreruddannelsen, for efterspørgslen efter uddannede lærere vil fortsat være stor de kommende år, siger Erik Knudsen.

Selvom mange har søgt læreruddannelsen, forventer UCL at kunne efteroptage flere lærerstuderende til studiestart i september i år eller februar 2018. Evt. ledige pladser bliver slået op den 28. juli.

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg brager frem

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er i år UCL’s markante højdespringer. 149 har uddannelsen som første prioritet. Det er en tredobling på bare 6 år.

Den store stigning vidner også om, hvor attraktivt et uddannelsessted vi har i Svendborg.

– Det er et imponerende ansøgertal, vi har i år. Det betyder formentlig en del, at færdiguddannede sygeplejersker stort set har kunnet gå lige ud i job de seneste år, men den store stigning vidner også om, hvor attraktivt et uddannelsessted vi har i Svendborg, siger Erik Knudsen.

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Vejle har også fremgang i år.

Ergoterapeutuddannelsen sætter ny rekord

Ergoterapeutuddannelsen fortsætter sin fremgang. Sidste års rekord bliver i år overgået med en lille stigning.

Pædagoguddannelsen har en lille tilbagegang, men oplever fortsat en stor søgning.

Efter nogle år med markante stigninger i ansøgertallet, oplever både radiograf- og bioanalytikeruddannelsen for andet år tilbagegang. Socialrådgiveruddannelsen kan ikke følge op på sidste års rekord og går tilbage i både Odense og Vejle. Trods tilbagegangen har uddannelserne fået væsentligt flere ansøgere, end de har pladser til.

I alt søgte 3170 en af UCL’s uddannelser som førsteprioritet. Det er en tilbagegang på 4 procent ift sidste år og det 3. bedste resultat i UCL’s historie.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.