Unge og voksnes læreprocesser

Nye metoder inden for ungdomsuddannelser, ungdomsklubber, produktionsskoler og ungdomsprojekter. UCL kan støtte udviklingsarbejde på jeres arbejdsplads.

Skræddersyede forløb kan støtte udvikling på arbejdspladsen

Når nye metoder skal udvikles og ny viden skal i spil i det pædagogiske arbejde med unge, kan der være behov for et udviklingsforløb, som designes direkte til arbejdspladsen.

UCL Videreuddannelsen designer – i tæt samarbejde med jer – forløb, som passer til de særlige mål og opgaver i jeres organisation og jeres hverdag.

Der er mange muligheder for at skabe lokal kompetenceudvikling, som styrker undervisning og det daglige pædagogiske arbejde med unge. Konsulentstøtte og kompetencegivende uddannelse kan indgå.

Lærer hjælper ung studerende

Erfarne konsulenter med ungdomspædagogiske kompetencer

UCL Videreuddannelsen rummer et korps af højtuddannede konsulenter med indsigt i ungdomspædagogisk hverdag og stor erfaring i at

  • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen
  • designe uddannelses- og udviklingsforløb, som indfrier jeres ønsker og er funderet i nyeste viden og unge og læreprocesser
  • designe forløb i former, som sikrer lokalt ejerskab til nye udviklingsinitiativer
  • facilitere udviklingsprocesser, som baserer sig på arbejdspladsens erfaringer.

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL Videreuddannelsen for nærmere drøftelser af jeres ideer, ønsker og muligheder.

Signe Schmidt Rye, Pædagogisk konsulent, CFU, sisr@ucl.dk, 40 32 92 96.

Lisbeth Pedersen, Konsulent, Videreuddannelsen, lipe@ucl.dk, 60 17 59 15.

Eksempler på forløb og projekter
Kompetenceudvikling på VUC

Kompetenceudviklingsforløb, der med nye pædagogiske og didaktiske initiativer kan løse undervisningsdifferentieringsopgaven og skabe optimale læringsmiljøer.

Inkluderende værkstedspædagogik på Elsesminde Produktionshøjskole

De unge skal via dette projekt udvikle deres faglige og sociale kompetencer gennem samarbejde med hinanden på tværs af etnicitet, køn og sociale og faglige forskelle.

Camp U

CAMP U er et udviklingsprojekt i Odense Kommune, som realiserer en fælles indsats i forhold til unges uddannelsesparathed med udgangspunkt i nærmiljø og egne ressourcer.

Kontakt Center for Undervisningsmidler
Kontakt Videreuddannelsen
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.