Professionelle læringsfællesskaber

Gå fra team til professionelt læringsfælleskab og se resultaterne i elevers præstationer.

Fokus på elevernes læring

I et professionelt læringsfællesskab undersøger og erfarer det pædagogiske personale og skolens ledelse i et nært samarbejde, hvad der skaber læring hos den enkelte elev.

For at få et pædagogisk læringsfællesskab til at blomstre, er det vigtigt, at skoleledelsen påtager sig en aktiv rolle i ledelsen af elevernes læring. Ofte vil det betyde, at lederen selv eller en kvalificeret medarbejder deltager i møderne og bidrager med sine refleksioner og sin beslutningskompetence.

Hvad gør man i et professionelt læringsfælleskab?

I et professionelt læringsfællesskab vælger man en undervisningsmæssig problematik, som man med et intenst fokus søger at løse. Det kunne eksempelvis være:

  • Hvordan får vi drengene i udskolingen til at læse mere skønlitteratur?
  • Hvordan udfordrer vi dygtige elever i matematik?
  • Hvordan støtter vi de svage læsere i naturfagene?

Det kraftfulde samarbejde, der kendetegner professionelle læringsfællesskaber, er en systematisk proces, hvor det pædagogiske personale arbejder sammen om at analysere og forbedre deres praksis i klasseværelset med udgangspunkt i klasserumsnære data.

Det pædagogiske personale arbejder i relevante teams og deltager i en løbende cyklus af spørgsmål, analyser af tegn på læring, refleksioner og tilrettelæggelse af aktioner. Systematikken, deprivatiseringen og dialogen fremmer de didaktiske refleksioner blandt det pædagogiske personale og i sidste ende elevernes læring

Ikke en kortvarig flirt

Formår man at forvandle samarbejdet i sit team til et sådant læringsfællesskab, er der her mulighed for at finde en langtidsholdbar samarbejds- og udviklingsform, som år efter år skærper refleksioner over didaktiske valg og forbedrer skolens praksis og resultater.

Ideer til skræddersyede forløb på skolen

UCL tilbyder skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, som er baseret på nyeste viden fra forskning og udviklingsarbejde. Konsulenter i UCL Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har stor erfaring i lokal kompetenceudvikling på skoler.

På et skræddersyet forløb kan skolens lærere og ledelsen arbejde med:

  • Kulturændringer i teamets samarbejde
  • Det professionelle læringsfællesskab ind i fagene
  • Det professionelle læringsfællesskab på tværs af skolen
  • Aktionslæring som omdrejningspunkt for det professionelle læringsfællesskab
  • Specifikke metoder i tilknytning til det professionelle læringsfællesskab fx co-teaching og den didaktiske samtale
  • Vejlederens rolle i det professionelle læringsfællesskab
  • Metoder til analyse af klasserumsnære data.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.