Læringsteknologi og it-didaktik

Praksisnær opkvalificering af undervisere. Vi tilpasser indhold, længde og tilgang mv. til målgruppens behov, og gør kursisterne i stand til at udnytte den nye teknologis læringspotentiale.

It er blevet en del af Fælles Mål

Skolereformen og Forenklede Fælles Mål griber ind i den måde lærerne planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen på.

It- og medie-området er skrevet ind i Fælles Mål for alle obligatoriske fag. De er herudover fastholdt som et tværgående tema, der er målrettet udviklingen af brede it- og læringskompetencer på tværs af fag.

Byg videre på vores kursuskoncepter

UCL har udviklet kursuskoncepter, som sikrer at kursisterne arbejder aktivt og videndelende med didaktik og læringsteknologi i praksis. Koncepternes tilrettes selvfølgelig den enkelte kommune/skoles målsætninger.

Underviserne får specifik faglig og lærerfaglig udvikling i form af:

  • inspirerende input
  • igangsætning af processer, der kickstarter en læringsteknologisk udvikling.

UCL’s koncepter er et godt udgangspunkt, når du skal have udviklet et skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i lokale målsætninger og behov på skolen eller i kommunen.

Se eksempler på mulighederne inden for læringsteknologi.

Eksempler på forløb og projekter
Flipped classroom - fra tavleundervisning til stilladsering

Skræddersyet kompetenceudvikling i brugen af metoden Flipped classroom, der flytter lærerens tid fra traditionel tavleundervisning til stilladsering af elevernes aktive læring

iPad og tablet - potentialer og anvendelse i undervisningen

CFU skræddersyr kompetenceforløb, der kvalificerer anvendelsen af tablet og iPad til gavn for elevernes læringsudbytte.

Google Apps for Education - med didaktisk bagtanke

CFU kan understøtte et kompetenceløft for både begyndere og øvede brugere af Google Apps for Education. Vi skræddesyr forløb, så de passer præcis til kursisternes og skolens behov.

Cromebook - åbn op for potentialet

CFU skræddersyr forløb, der åbner for pædagogisk, didaktisk og kreativ brug af Chromebooks og Google Apps i undervisningen.

Lego i undervisningen

Udnyt Legos pædagogiske muligheder med et skræddersyet CFU-forløb. Bliv selvhjulpen i at arbejde med Lego-materialer i videnskab og teknologi, kreativitet og innovation og lån derefter materialer til en aktiv undervisning sammen med dine elever.

Facilitering af skolers og kommuners fagteam for matematik

Lad CFU’s pædagogiske konsulenter komme med et konkret bud på en faciliteringspakke med fokus på it og teknologi i matematikundervisningen.

Programmering i undervisningen

CFU udbyder kurser og laver skræddersyede forløb for skoler, kommuner og lærere, der vil arbejde med programmering i undervisningen.

It i undervisningen

Hæv overliggeren for dine it-didaktiske overvejelser og få genveje til digitale læremidler, programmer m.v. der arbejder uafhængigt af udstyr og platforme og planlæg et forløb til din undervisning.

Kontakt CFU
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.