Straks-inklusion af flygtninge i skolens almene klasser

Flygtningebørn med skolestart uden modtageklasser er en ny udfordring. CFU tilbyder skræddersyede forløb, der forbereder lærerne til den nye virkelighed. hvor skolerne erstatter modtageklasser med straks-inklusion i de almene klasser.

Et forsøg på at skabe hurtigere integration

En række kommuner har valgt at droppe modtageklasser og sender nye elever med flygtningebaggrund direkte i almene klasser.

Idéen er, at det gavner integrationen, når flygtningebørn springer modtageklasserne over og begynder skolelivet sammen med de danske børn. Det er en løsning, som stiller nye krav til lærerne.

Erfaring og forskning viser, at det ikke er tilstrækkeligt at give lærerne et oplæg om flygtninges behov og vilkår. Abstrakt viden skal tilpasses og fortolkes ind i skolens konkrete praksis, visioner og udfordringer.

Konkrete temaer til skræddersyede forløb

CFU i University College Lillebælt tilbyder at tilrettelægge forløb, der målrettes efter skolens behov og muligheder. Det kan ske med udgangspunkt i konkrete forløb om fx:

  • Forældresamarbejde.
  • Traumer og post-traumatisk stress (PTSD).
  • Flygtninge og asylanters opholdsvilkår.
  • Social inklusion.
  • Faglig redidaktisering af læremidler til brug for flygtningebørn.
  • Seksualitet.
  • Kønsroller.

Intensive forløb frem til næste skoleår

Vil du udvikle din skoles kompetence til håndtering af flygtningebørn, så brug én dag i ugen op til sommerferien eller før skolestart sammen med CFU i et intensivt forløb.

Et forløb på 6 timer kan fx veksle mellem fælles oplæg og specialiseret teamarbejde.

Et team kan arbejde med traumatisering, et andet team med redidaktisering, et tredje team med klasserumsledelse og dermed skabe specialisering og videndeling på tværs af skolens team og klasser.

Til afslutning samles forløbet op og målrettes det kommende skoleårs arbejde. Der er mulighed for opfølgende webbaserede-forløb med lavt timeforbrug.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.