Læringsmål i matematik - hjælp dine faglærere godt igang

Skræddersyede forløb, der styrker undervisernes brug af læringsmål i matematik som omdrejningspunkt i undervisningen og pejlemærke for elevernes involvering i egen læreproces.

Få overblik og hjælp til konkrete læringsmål

Der er mange former for mål i spil, når man som faglærer skal forholde sig til fælles mål for matematikfaget.

CFU’s pædagogiske konsulenter kan hjælpe med:

  • at få overblik over fælles mål.
  • at støtte faglærerne i den proces det omsætte  fælles mål til læringsmål, som passer til den konkrete klasse i den konkrete kontekst.

Læringsmål som omdrejningspunkt

Målet er at styrke faglærernes praksis i forhold til at bruge læringsmål som et omdrejningspunk i deres matematikundervisning.

Via forløbet får deltagerne desuden indsigt i, hvordan læringsmål kan fungere som et pejlemærke, når eleverne bliver involveret i deres egen læreproces.

Vi laver et forløb i fællesskab

CFU’s pædagogiske konsulenter ved noget om, hvad der er brug for, når faglærere skal arbejde med læringsmål.

I kender til gengæld skolens lokale behov. Sammen kan vi udvikle forløb, som er tilpasset jeres målgruppe.

Lad CFU’s pædagogiske konsulenter i matematik komme med et konkret bud på en faciliteringspakke med fokus på at implementere læringsmål i matematikundervisningen i forhold til Forenklede Fælles Mål.

Det vil være en fordel, hvis lærerne arbejder med læringsmål over tid,og oplever at få sparring og feedback af hinanden og af konsulenterne.

Derfor er det hensigtsmæssigt at afsætte nogle dage/eftermiddage eller aftener til et forløb, så alle kommer bedst muligt fra start.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.