Udviklingsforløb der fremmer børns læring, trivsel og resiliens

UCL tilbyder kompetenceudvikling i dagtilbud baseret på VIDA, som er et stort forskningsprojekt om at kvalificere det pædagogiske arbejde med udsatte børn.

Kvalificerende forløb for pædagoger i dagtilbud

Vidensbaseret Indsats over for udsatte børn i Dagtilbud (VIDA) giver dagtilbud unikke muligheder for at styrke alle børns udvikling fra en tidlig alder og undgå at børn kommer i udsatte positioner.

UCL tilbyder forløb, som kvalificerer det pædagogiske arbejde ud fra VIDAs grundprincipper, hvilket styrker alle børns og voksnes handlekompetencer, fremmer resiliens i den enkelte og i børnegruppen og bryder med negativ social arv, ulige vilkår og marginalisering.

VIDA bygger på tre bærende principper

VIDA programmet bygger på tre bærende principper: Ressourcesyn (orientering), aktiv læring og organisatorisk læring. Helt konkret arbejder deltagere med

 • inklusion, resiliens og udsathed
 • handlekompetencebegrebet; sociale handlekompetencer og læringshandlekompetencer
 • forældreinddragelse
 • organisering af det pædagogiske arbejde
 • facilitering af udviklingsarbejdet.

VIDA giver gevinster for alle medarbejdere

VIDA er oprindeligt et forskningsprojekt som er bestilt og betalt af Socialministeriet og udviklet af forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet og University College sektoren. Det er gennemført i syv kommuner siden 2012.

Forskning viser en lang række positive effekter af VIDA:

 • Positive effekter på alle børns udvikling og trivsel
 • Adfærdsproblemer reduceres gennem arbejdet med VIDA
 • Positiv forskel i arbejdet med målrettet og systematisk pædagogisk praksis
 • Særligt positive effekter for børn med anden etnisk baggrund.
 • Særligt positive effekter for børn fra lavindkomstfamilier.

VIDA giver positive gevinster for alle børn og medarbejdere i deltagende dagtilbud, da forløbet retter sig mod både organisering af det pædagogiske arbejde, evaluering af indsatser og mødestruktur og dermed optimerer eksisterende arbejdsgange.

Arbejdet med handlekompetencer i VIDA-programmet involverer alle børn og alle medarbejdere og omfatter derfor fælles kompetenceudvikling i institutionen.

Indhold og muligheder i et VIDA-program

Forløbet er bygget op om vekselvirkning mellem praksis og undervisning i teori og forskningsresultater på området:

 • Afdækning af alle børns og voksnes handlekompetenceprofiler i egen institution (med IT-VIDA-refleksionsværktøj)
 • Gennemførsel af lokale eksperimenter i praksis
 • Arbejde med facilitering og ledelse af udviklingsprojekter med afsæt i praksis og ud fra VIDAs tre principper
 • Samarbejde med kommunale konsulenter.

Deltagere kan via forløbet kvalificere sig til at tage eksamen på PD-modul pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS).

Deltagere og undervisning i et VIDA-program

VIDA-programmet strækker sig normalt over en 2 års periode.

I denne periode deltager henholdsvis institutionslederen og minimum 1 pædagog pr. institution i undervisningsdage og efterfølgende faciliteret refleksionsarbejde. Forud for undervisningen kan der med fordel bruges tid på forberedende læsning.

Arbejdet med institutionskompetenceprofiler tager ca. 30 min at udfylde pr. barn/medarbejder og gøres 2 gange i forløbet. Til formålet anvendes et IT- refleksionsværktøj udviklet i samarbejde mellem forskere og Rambøll. Dette refleksionsværktøj tilkøbes hos Rambøll.

Udførsel af lokale eksperimenter planlægges dels på undervisningsdage dels på personalemøder og udføres i den daglige pædagogiske praksis. Det er således hensigten at VIDA programmet implementeres som en arbejdsmetode til at forbedre den pædagogiske praksis for alle børn.

Flyer om VIDAforløb

Pris for deltagelse og IT-refleksionsværktøj

Se priser for deltagende ledere og medarbejdere samt årlige licenser for VIDA-refleksionsværktøj.

Priser for deltagere og VIDA-refleksionsværktøj

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL Videreuddannelsen, og hør mere om jeres muligheder og perspektiverne i at iværksætte et VIDA-program.

Karen Stougaard, Lektor, Videreuddannelsen, kast2@ucl.dk, 23 43 26 86.

Kontakt
Andre konsulenter med kompetencer på området
Hvad siger deltagere om VIDA?

”…VIDA har lært os noget om væsentligheden i at lave kompetenceudviklingsforløb over tid og med en tydelig ledelsesfacilitering. Der ligger et potentiale i at motivere til at turde eksperimentere endnu mere …”
. . .

”… Styrkerne i VIDA er, at man arbejder på grundlag af disse tre principper og med en meget stærk ledelsesfacilitering. Det har været en styrke, at børnehaverne selv er med til at definere, hvad de eksperimenterer med på et vidensfokuseret niveau. Det giver en meget praksisnær tilgang. Uddannelsen af medarbejdere og ledere har været en vekselvirkning mellem forskning, teori og erfaringsbaseret viden. Der er en fin udveksling af viden fra forskning og eksperimenter på praksisniveau…”

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.