Børns sproglige udvikling

Sprog tilegnes og udvikles i samspil. UCL kan støtte institutionens arbejde med sprog og sprogindsatser i kompetenceudvikling, som designes til institutionen.

Støtte til arbejde med sprogindsatser i institutionen

UCL kan støtte det pædagogiske arbejde med sprogindsatser funderet på viden om et- og tosprogede børns sprogtilegnelse. I tæt samarbejde med jer kan UCL skræddersy et forløb, som kvalificerer jeres arbejde med at understøtte børns sproglige udvikling.

Institionen kan arbejde med understøttende sprogstrategier, og et udviklingsforløb kan rette fokus mod den voksne som sproglig rollemodel og introducere til teknikker til god interaktion med børn.

Pædagog i samtale med barn

I et skræddersyet forløb kan vi arbejde med Socialministeriets sprogvurderingsmateriale, og I får sat fokus på børn med forsinket sprogudvikling. Samarbejde med og vejledning af forældre kan integreres i alle emner.

Kompetencer i skræddersyede forløb om børns sprog

Det kan I få ud af et skræddersyet forløb om børns sprog

  • færdigheder i at anvende understøttende sprogstrategier
  • færdigheder i at anvende de tre metoder: Samtaler i hverdagen, Dialogisk læsning og Struktureret tematisk sprogarbejde
  • kendskab til Socialministeriets sprogvurderingsmateriale
  • refleksion over jeres praksis
  • udvikling af sprogligt miljø til gavn for alle børn
  • kompetencer til at vejlede forældre om børns sproglige udvikling.

UCL Videreuddannelsen kan tilbyde konsulentbistand til

  • kommunalt arbejde med mål for sprogarbejde
  • udviklingsplaner og pædagogiske lære- og sprogplaner i institutioner
  • dagligt arbejde med pædagogiske metoder.

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL Videreuddannelsen for nærmere drøftelser af jeres ideer, ønsker og muligheder.

Se et eksempl på forløb

Malene Slott Nielsen, Lektor, Videreuddannelsen, msni6@ucl.dk, 24 95 55 33.

Kontakt
Andre konsulenter med kompetencer på området
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.