1. december 2016 af Carsten Pico

Læreruddannelsen hos UCL går til robotterne

UCL er klar til at uddanne lektorer og lærerstuderende i robotprogrammering. Det sker i et samarbejde med den odenseanske virksomhed Blue Ocean Robotics.

Det er vigtigt, at skoleelever er vidende om, hvordan robotter bruges i samfundet, i arbejdslivet og personligt.

UCL’s lærerstuderende i faget fysik/kemi skal uddannes til at være superbrugere i udvalgte robotter. Det sker med henblik på, at lærerstuderende skal kunne udvikle undervisningsforløb, der kan bruges i undervisningen i grundskolen.

De studerende bliver undervist i at bruge såkaldte STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) robotter.

Det nye tiltag sker i et samarbejde mellem UCL og den odenseanske virksomhed Blue Ocean Robotics.

På lang sigt er ønsket, at robotteknologien kan indgå som en del af de tre tværgående emner: It & medier, sproglig udvikling og i særdeleshed innovation og entreprenørskabet på tværs af flere fagområder på University College Lillebælt.

Et vigtigt løft for fremtidens lærere

– I skolen er der flere og flere forventninger og krav om, at eleverne skal møde programmering i naturfagene og matematik, siger John Kehlet Schou, lektor på University College Lillebælt.

– Efter min overbevisning er programmering af robotter den bedste måde at lære dette på, da man gennem robottens bevægelser får umiddelbar fysisk feedback på det, man har programmeret.

– Det er dejligt, at vi gennem samarbejdet med Blue Ocean Robotics får mulighed for at hjælpe fremtidens lærere til at kunne løfte opgaven i skolen, siger John Kehlet Schou.

queball-blue-ocean-robotics

UCL og virksomheden Blue Ocean Robotics har indgået et nyt samarbejde, der skal ruste flere af fremtidens lærere til at arbejde med programmering og robotter.

Stort potentiale i samarbejde med robot-virksomhed

John Kehlet Schous begejstring deles af hans kollega Annette Jäpelt, der ligeledes er lektor hos UCL. Hun ser et stort potentiale i samarbejdet med Blue Ocean Robotics.

– For det første indfører Blue Ocean Robotics alle fysik/kemi-studerende grundigt i programmeringen af robotterne. Dette kan danne basis for, at de studerende kan udvikle, hvordan robotterne anvendes i udskolingens fysik/kemi-undervisning, siger Annette Jäpelt.

– Derefter er de studerende i stand til at undervise eleverne. Programmering indgår allerede som obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen, men også i mange andre områder kan robotter indgå.

– Robotteknologi vil være en væsentlig del af elevernes verden, så det er vigtigt at eleverne er vidende om og kan tage stilling til, hvordan robotter bruges i samfundet generelt, i arbejdsliv og personligt, siger Annette Jäpelt.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om det nye samarbejde, er du velkommen til at kontakte:

Hanne Kallesøe, chefkonsulent hos UCL, 23 63 68 19, hakk1@ucl.dk.

Rikke Voldsgaard Risager, Vice President for innovation ved Blue Ocean Robotics, 71 99 56 01, rvr@blue-ocean-robotics.com.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.