9. maj 2018 af Trine Riis-Hansen

Fynsk kommune udvikler ny læringsramme for eleverne

Elever skal via digital læring blive medskabere af viden. Det er målet for Middelfart Kommune, der sammen med UCL videreuddanner lærere, så de kan understøtte elevernes videnproduktion.

FABLAB integrerer digitale teknologier i fagene

Middelfart er godt i gang med at udvikle kommunens folkeskoler, så eleverne træder ind i den digitale tidsalder. Skolerne arbejder frem mod 2021 målrettet med udvikling af et såkaldt FABLAB, et it-didaktisk centrum, hvor digitale teknologier integreres i fagene. Men det handler ikke blot om nye digitale værktøjer.

– FABLAB er en katalysator for en ny måde at tænke læring på. Eleverne skal ikke være forbrugere af viden, men også kreative skabere. Det er en bevægelse fra reproduktion af viden til videnproduktion, siger Birgitte Mikkelsen, chef for Læring, Kultur og Fritid, Middelfart Kommune.

I de kommende år arbejder både lærere og elever med nye læringsformer inden for tre kerneområder

  • Digital dannelse
  • Fremtidens kompetencer, 21st century skills
  • Teknologiforståelse

Middelfart Kommune arbejder i samarbejde med UCL med udvikling af et FABLAB, et it-didaktisk centrum, hvor digitale teknologier integreres i fagene.

De taler om 21st century skills

FABLAB er således et centralt element i Middelfart Kommunes handleplan ”Digital læring i skolen 2017-2021”. Digital dannelse og ’21st century skills’ står som nøgleord.

– Vi er i gang med at udvikle læringsrummet, så vi i endnu højere grad end i dag vækker elevernes kreativitet. Derudover vil vi med vores fokus skabe digital dannelse og styrke elevernes kritiske tænkning, fx i forhold til data, siger Birgitte Mikkelsen.

De første skoler er i gang

Vestre Skole og Nørre Aaby Skole er som de første startet op på forløbet. På Vestre Skole har fem lærere taget fat på kompetenceudviklingen, som gennemføres af University College Lillebælt. Skoleleder Klaus Andreasen, Vestre Skole, oplever stort engagement.

FABLAB er en katalysator for en ny måde at tænke læring på.– Lærerne er meget positive. Det er en ny og mere projektorientret måde at undervise på, hvor eleverne i højere grad inddrages og føler større ejerskab for egen læring. Vi oplever, at eleverne får vakt nysgerrighed, har øget motivation og entusiasme, siger Klaus Andreasen og fortsætter:

– Samtidig har det stor værdi for os, at kompetenceudviklingen er tilrettelagt som aktionslæring, hvor UCL udvikler forløbet i samarbejde med os. Det betyder, at det bliver meget praksisnært og tilpasset virkeligheden.

Kontakt
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.