28. juni 2017 af Nina Skriver Dahl

3 ansøgere dømt for dokumentfalsk

Der er nu faldet dom i 3 sager om dokumentfalsk i forbindelse med ansøgning om optagelse ved UCL i 2016. 2 andre sager er endnu ikke afgjort.

I december 2016 tog UCL det usædvanlige skridt at politianmelde 5 ansøgere til UCL’s uddannelser for dokumentfalsk. I den forbindelse udtalte juridisk chefkonsulent Lars Udengaard:

– I de konkrete tilfælde har flere forsøgt at ændre en karakter på eksamensbeviset. En ansøger har sågar tilføjet linjer på eksamensbeviset med et ekstra fag, som vedkommende havde brug for for at komme ind på uddannelsen.

Og fra UCL’s rektor Erik Knudsen lød:

– Når vi håndterer sagerne så stramt, er det, både fordi snyd med eksamensbeviserne er en alvorlig sag, og fordi vi og hele uddannelsessektoren gerne vil beskytte de ansøgere, der følger reglerne.

2 ansøgere tilstod

De 3 sager blev behandlet ved retten i Odense, og i 2 tilfælde var der tale om tilståelsessager, i den tredje blev der ført vidner.

Chefkonsulent Lars Udengaard er tilfreds med, at dommene faldt ud til fordel for UCL, som dermed fik medhold i sin anmeldelse for dokumentfalsk.

– Dommene svarer til det, vi tidligere har set på området. De lyder på 40 dages betinget hæfte, 60 timers samfundstjeneste og betaling af sagens omkostninger. De dømte er desuden under tilsyn fra kriminalforsorgen i 1 år.

Fokus på snyd efter 5. juli

I UCL’s optagelsesteam holder medarbejderne også i år et vågent øje med eksamensbeviser, som indsendes af ansøgeren selv. I de allerfleste tilfælde får UCL automatisk eksamensbeviser fra ansøgernes gymnasiale uddannelser.

Optagelsesteamet kommer igen på arbejde med at sikre, at de indgivne ansøgninger er korrekte, når fristen for at søge ind på UCL’s 9 professionsbacheloruddannelser udløber 5. juli.

Det lykkedes i øvrigt ingen af de 5 politianmeldte at blive optaget på UCL’s uddannelser.

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.