Vurdigi - nem adgang til at vurdere digitale læremidler

Online-værktøj fra CFU gør det nemt for undervisere at vurdere digitale læremidler og deres anvendelighed.

Bliv tryg ved at tage nye digitale læremidler i brug

Vurdigi sætter fokus på, hvilke digitale læremidler der kan bidrage positivt til undervisningen – og samtidig skærpe appetitten på at anvende dem bedre.

Det nye værktøj rummer vurderingsguider, som er tilpasset forskellige typer digitale læremidler.

Vurderingsguider

Vurdigi opdeler digitale læremidler i fire typer:

  • Portal.
  • Didaktisk forløb.
  • App.
  • Læringsressource.

Når du har fastslået typen, bliver du ved hjælp af spørgsmål guidet igennem en kortlægning, der som slutresultat giver en brugbar vurdering af læremidlet og dets brugbarhed i en faglig kontekst.

Det er spørgsmål som med fordel også kan diskuteres med fagkolleger. En delefunktion er på vej og bliver snart frigivet. Den vil give brugerne mulighed for at dele vurderinger af digitale læremidler.

Vurdigi – gå til hjemmesiden

Vurdigis teoretiske grundlag

Vurdigi bygger oven på forskningsprojektet ‘Evaluering af læremidler’ fra Læremiddel.dk.

Det er et forsøg på at omsætte rapportens objektive kriterier for vurdering af digitale læremidler til et praktisk værktøj, der er nemt at bruge i hverdagen.

Kontaktpersoner
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.