Fagside for Dansk

Års- og forløbsplaner – dansk udskoling

Årsplaner og tilrettelæggelse af undervisningsforløb i dansk i udskolingen efter Forenklede Fælles Mål 2014. Eksempler til inspiration.

Skabelon til årsplan

Undervisningsministeriets skabelon på Danmarks Læringsportal giver systematikken i at lave en årsplan med alle relevante elementer.

Hent skabelon til årsplan – 1 side.
Downloades til din enhed – find den under ‘Overførsler’.

CFU’s forløbsmodel for korte læringsforløb

Du kan med fordel bruge CFU’s forløbsmodel, når du planlægger kortere læringsforløb på 2-4 uger.

Modellen giver overblik og sikrer, at fælles mål og klassens læringsmål bliver styrende for dit valg af læremidler, aktiviteter og evalueringsformer.

Hent CFU’s forløbsmodel med vejledning – 1 sider

Skabelon til din forløbsplan – 1 side
Downloades til din enhed. Find den under ‘Overførsler’.

Eksempler på forløbsplaner i udskolingen

Kortprosa – 1 side
Billeder og intertekstualitet – 2 sider

Længerevarende inspirationsforløb

Undervisningsministeriets inspirationsforløb er opbygget efter den didaktiske ramme for undervisning styret af læringsmål.

Inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse: Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier. – 32 sider

Kontakt
Konsulenter for dansk i udskolingen
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.