Den Internationale Dimension

Udvikl din skole via Kurs21Nord

Skoleledere kan med Kurs21Nord deltage i et nordisk samarbejde om udvikling af folkeskolen.

CFU og nordiske kommuner i netværk

Ud over CFU, University College Lillebælt deltager to svenske og en norsk kommune samt Færøerne.

Netværket har fokus på:

  • Kvalitets- og skoleudvikling
  • Udvikling af undervisningsprojekter
  • Regioner i netværk
  • Skoleledelse i udvikling
  • Nordiske skolers pejlinger mod det 21. århundrede

Bag om skoleudviklingen

Formålet med Kurs21Nord er at gå bag om skoleudvikling i de nordiske lande og søge svar på spørgsmål af afgørende betydning for udvikling af fremtidens skole:

  • Hvad er afgørende for, at en bestemt skoleudvikling bliver sat i gang?
  • Hvad er afgørende for, at en igangsat skoleudvikling lykkes, hvorfor tager den sommetider en anden drejning end forudset?

Nordisk Forum for didaktik og pædagogik – NOFO

Erfaringer fra Kurs21Nord bliver opsamlet i Nordisk Forum for didaktik og pædagogik (NOFO). Herefter forsøger parterne i fællesskab at omsætte erfaringerne til ny inspiration i Kurs21Nord.

Hent inspiration på Kurs21Nords hjemmeside.

Kontaktperson i CFU
Øvrige kontaktpersoner om den internationale dimension
Uddannelsesterminologi
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.