Den Internationale Dimension

Ram plet med din internationale ansøgning

10 gode råd til, hvad der bør indgå i en god ansøgning til Styrelsen for International Uddannelse.

Planlægning og beskrivelse

En ansøgning handler både om at planlægge aktiviteterne godt og om at beskrive dem på en klar og gennemskuelig måde.

Styrelsen for International Uddannelse har 10 gode råd, som du med fordel kan følge, når du skal skrive til din ansøgning.

10 gode råd om at skrive ansøgninger

 1. Undgå at skrive indforstået
  Et godt tip er at lade som om man skriver til en udenforstående – lad en anden læse ansøgningen
 2. Besvar alle spørgsmål i ansøgningsskemaet – og svar på det, der bliver spurgt om
 3. Undgå “… det er ikke afklaret endnu … det afgør vi undervejs …”
  Byd ind med konkrete, realistiske planer. Alle forstår, at man undervejs er nødt til at justere
 4. Demonstrér og vis hvordan I vil gøre
  Giv konkrete beskrivelser af aktiviteter og resultater – begræns overordnede, generelle formuleringer og overdreven brug af EU abstraktioner
 5. Lav en struktur for projektforløbet
  Fx med en inddeling i faser med milepæle – det giver overblik både for jer selv og for dem, der skal behandle ansøgningen
 6. Betragt ansøgningen som partnerskabets samlede projektplan
  Så kan den også bruges til at navigere med i forløbet
 7. Redegør for organiseringen af samarbejdet
  Lav evt. en fordeling af ansvarsområder, gør brug af styregrupper og udførende grupper inden for og på tværs af skolerne – det understøtter aktivitetsplanen og stiller sikkerhed for, at de opstillede resultater og mål opnås
 8. Udvikl projektet i samarbejde med partnerne
  Så alle enige og committede, og der bliver tale om et ligeværdigt samarbejde, hvor der ikke er én skole, som har skrevet og styrer det hele
 9. Undgå parallelle, adskilte forløb på skolerne
  Planlæg sammen, og hav en dialog og udveksling af synspunkter undervejs – udnyt de andre skolers styrker/bidrag i gennemførelsen af egne aktiviteter
 10. Evaluering og udbredelse af resultaterne er vigtige dele af projektplanen
  Præsenter en realistisk evalueringsplan, der viser, hvordan I vil spørge (metoder: fx spørgeskema, interview, elevtest),
  hvem I vil spørge (målgrupper) og hvad I vil spørge om (de forhold/problemstillinger man ønsker belyst).
  Præsenter en realistisk udbredelsesplan, der viser, hvem I vil formidle resultaterne til (målgruppe) og hvordan I vil gøre det (midler: fx udstillinger, avisartikler, lokalradio/tv etc.)
Kontaktperson i CFU
Øvrige kontaktpersoner om den internationale dimension
Uddannelsesterminologi
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.