13. januar 2017 af Carsten Pico

Underviserpriserne går i år til tre motiverende kvinder

3 undervisere fra pædagog-, ergoterapeut- og videreuddannelsen er blevet tildelt UCL’s underviserpris. Studerende har været med til at kåre vinderne.

”Du er en rollemodel.” ”Dit personlige overskud smitter.” ”Du er ikke bange for at tage de nødvendige kampe.”

De flotte ord fulgte med, da UCL’s underviserpris og den såkaldte TAP-pris blev uddelt fredag den 13. januar. Med priserne fulgte legater på 20.000 kr. til hver af prisvinderne.

Underviserprisen tildeles på baggrund af indstillinger fra studerende. Der blev uddelt underviserpriser inden for 3 kategorier:

  • Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser
  • Sundhedsfaglige uddannelser
  • Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

TAP-prisen, der går til en medarbejder fra det teknisk-administrative personale, tildeles på baggrund af indstillinger fra kolleger.

Prisvinder på de pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser

Christa har et fantastisk samspil med de studerende i undervisningen.

Christa Berner Moe, adjunkt på Pædagoguddannelsen i Odense, tildeles underviserprisen i kategorien pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser. Priskomiteen begrunder valget af Christa Berner Moe således:

– Christa får prisen på baggrund af indstillinger fra studerende, der fremhæver hendes inspirerende og engagerende undervisning, som fremmer nysgerrighed og faglig interesse.

– De studerende peger på, at hun er god til at forbinde teori og praksis, og at hun har et fantastisk samspil med de studerende i undervisningen.

Prisvinder på de sundhedsfaglige uddannelser

Brit har fra dag 1 været en rollemodel og et forbillede for, hvordan en ergoterapeut kan være.

Brit Sander Brun, lektor på Ergoterapeutuddannelsen, tildeles underviserprisen i kategorien sundhedsuddannelser. Priskomiteen begrunder valget af Brit Sander Brun således:

– Brit får prisen på baggrund af indstillinger fra studerende, som bl.a. nævner, at hun er en fantastisk underviser og en dygtig ergoterapeut, der motiverer de studerende til faglig nysgerrighed.

– Brit bruger egne erfaringer og øvrige erfaringer fra praksis på en interessant måde. En studerende skriver: ”Hun har fra dag 1 været en rollemodel og et forbillede for, hvordan en ergoterapeut kan være”.

Prisvinder hos Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Mariekes personlige overskud smitter af på de studerendes trivsel og faglige nysgerrighed.

Marieke Brinck, konsulent hos Videreuddannelsen hos UCL, tildeles underviserprisen inden for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. Priskomiteen begrunder valget af Marieke Brinck således:

– Marieke får prisen for sin fremragende undervisning, der er baseret på en tydelig faglig viden og evnen til at skabe gode læreprocesser.

– Hun demonstrerer personligt overskud, som smitter af på de studerendes trivsel og faglige nysgerrighed over for udfordringerne i det professionelle virke. En studerende skriver, at hun udmærker sig ved at ”practice what you preach”.

TAP-prisen for det teknisk-administrative personale

Janne er god til at gribe de bolde, der hænger og svæver eller er lige ved at ramme jorden.

Janne Andersen, campussekretær på Campus Odense, tildeles prisen inden for TAP-området (teknisk-administrative personale). Priskomiteen begrunder valget af Janne Andersen således:

– Janne får prisen for sin ekstraordinære indsats i forbindelse med flytningen til nyt campus på Niels Bohrs Allé i Odense.

– Det fremhæves i en indstilling, at hun er et udpræget samarbejdsmenneske, der altid er klar til at hjælpe, men samtidig ikke er bange for at tage de nødvendige kampe. En kollega skriver, at Janne ”er innovativ og god til at gribe de bolde, der hænger og svæver eller er lige ved at ramme jorden”.

Underviserprisen

Med underviserprisen vil UCL anerkende den gode undervisning.

De nominerede er udvalgt på bagrund af indstillinger fra studerende.

Prisen tildeles af en komité bestående af:

Louis Vigen Jørgensen og René Toft Nielsen (studerende)

Jesper Zimmer Wrang, Nabil Karas og Steffen Skovdal (undervisere)

Steffen Svendsen (prorektor).

TAP-prisen

Med TAP-prisen, der uddeles til en teknisk-administrativ medarbejder, vil UCL anerkende den særlige indsats for at fremme den fælles målsætning for UCL.

Prisen tildeles af en komité bestående af følgende medlemmer af UCL’s udvalg LSU/LAU:

Jørgen Marcussen, Lone Petersen, Carsten Vikkelsøe og Steffen Svendsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.