Sygeplejerskeuddannelsen

Undervisningsformer

Sygeplejerskeuddannelsen har stort vægt på, at du får prøvet teorien og sygeplejefærdigheder af i praksis. Det gør dig til en handlekraftig og selvstændig sygeplejerske.

Sygeplejerskeudd-5285

Undervisningen er meget varieret på sygeplejerskeuddannelsen. Lige fra traditionel holdundervisning til simulationsundervisning, hvor du får lov at prøve dine færdigheder af.

Undervisningsformer på sygeplejerskeuddannelsen

Undervisningsformerne på sygeplejerskeuddannelsen inkluderer bl.a.:

  • Forelæsninger
  • Holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Problembaseret læring
  • Simulationsøvelser
  • Selvstændig studieaktivitet
  • Projektarbejde
  • It-støttet undervisning og læring
  • Tværprofessionel undervisning

Problembaseret læring giver virkelighedsnær undervisning

Du får hurtigt sygeplejefaget ind under huden, når du studerer på sygeplejerskeuddannelsen.

I undervisningen inddrages praksis- og udviklingsviden samt forskningsbaseret viden.

Undervisningen veksler meget mellem teori og praksis. Ofte tager undervisningen udgangspunkt i cases fra den virkelige verden.

Arbejdet med cases er en integreret del af studieformen problembaseret læring, som du arbejder med gennem hele uddannelsen. Det er en studieform, der ruster dig til at arbejde både analytisk og praktisk. Det har stor betydning for dig, når du skal i praktik, og når du er færdiguddannet sygeplejerske.

Sygeplejerske, indholdsside, undervisningsformer 1

Som sygeplejerskestuderende møder du en undervisning, der veksler meget mellem teori og praksis og ofte tager udgangspunkt i cases fra den virkelige verden.

Øvelser på simulationsdukker og medstuderende

Vi har stort fokus på at arbejde med dine sygeplejefærdigheder, mens du er på uddannelsen. Det skal bl.a. styrke dig forud for dine praktikforløb.

Derfor har vi indrettet miniudgaver af sygehusafdelinger på vores uddannelser i Odense, Vejle og Svendborg.

Her kan du bl.a. træne praktisk sygepleje på avancerede simulationsdukker. Dukkerne kan f.eks. simulere problemer med pulsen, blodtrykket eller vejrtrækningen. Øvelserne giver dig et realistisk billede af, hvordan virkelige patienter reagerer.

Du kommer også til at øve sygepleje på dine medstuderende. Det kan være grænseoverskridende – især i begyndelsen. Men når den første blufærdighed er overvundet, er denne arbejdsform med til at give dig en forståelse af, hvordan det er at være patient.

Sygeplejerske, indholdsside, 2

Brugen af avancerede, menneskelignende simulationsdukker er med til at gøre undervisningen meget virkelighedsnær.

Du skal både arbejde selvstændigt og i grupper

Du arbejder meget sammen med dine medstuderende på sygeplejerskeuddannelsen. Det stiller store krav til, at du er aktiv i undervisningen.

I arbejdet med cases skal du løse små og store problemstillinger. Både selvstændigt og sammen med dine medstuderende.

Øvelserne i sygehusafdelingen bliver også ofte lavet i grupper. Det er udfordrende og lærerigt at arbejde på den måde. Samtidig ruster det dig til en hverdag som sygeplejerske, hvor samarbejde ofte har afgørende betydning.

Sygeplejerske, indholdsside, 3

Som sygeplejerske er det vigtigt, at du er dygtig til at samarbejde. Derfor har du en del gruppearbejde med dine medstuderende på sygeplejerskeuddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelsen er meget praksisnær

Vi vil gerne skabe de bedste betingelser for, at du lærer at omsætte teori til handling. Derfor kommer du ud og prøver dig selv og dine kompetencer af gennem hele uddannelsen – ikke bare i praktikken.

Du kommer til at lave små og større projekter i samarbejde med sygehuse og kommunale institutioner.

Du kan i den forbindelse drage stor nytte af, at vi har et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital i Odense og Svendborg og Sygehus Lillebælt. Vi har også et tæt samarbejde med kommunerne på Fyn og i Trekantområdet samt med psykiatriområdet.Studerende: Simulationsundervisning ruster os til praktikken

Det ruster de studerende til praktikken, at de har simulationsøvelser, hvor de f.eks. lægger venflon i en kunstig arm.Sygeplejerskeuddannelsen ruster hurtigt studerende til at tage ansvar

Undervisningssituationerne på sygeplejerskeuddannelsen er tæt på den virkelighed, de studerende møder, når de møder patienter.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.