Sygeplejerskeuddannelsen

Videreuddannelsesmuligheder

Som uddannet sygeplejersker har du mange muligheder for at videreuddanne dig. Videreuddannelse kan åbne dørene til særlige job i og uden for sundhedsvæsenet.

Sygeplejerske, indholdsside, videreuddannelse

Med en uddannelse til sygeplejerske har du mulighed for at videreuddanne dig og tage en diplom-, kandidat- eller masteruddannelse.

Med en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske åbnes døre til:

 • Specialuddannelser.
 • Diplomuddannelser.
 • Masteruddannelser.
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.
 • Forskeruddannelser (ph.d.).

Derudover har du som uddannet sygeplejerske også mulighed for at deltage i mange forskellige opkvalificerende kursusforløb.

Specialuddannelser inden for sygepleje

Der findes 6 specialuddannelser, der bygger videre på en professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske:

 • Anæstesisygepleje (narkosesygeplejerske)
 • Intensiv sygepleje
 • Psykiatrisk sygepleje
 • Kræftsygepleje
 • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske)
 • Sundhedspleje (specialuddannelse til sundhedsplejersker)

Specialuddannelserne foregår typisk i forbindelse med en ansættelse og har en varighed på 1-1½ år.

Man skal minimum have 2 års relevant, praktisk erfaring, inden man kan gå i gang med en specialuddannelse.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelsen foregår ved professionshøjskoler og andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne. Uddannelsen består af et antal moduler på 5 eller 10 ECTS, som til sammen skal give 60 ECTS.

Undervisningen foregår typisk på deltid og kan tages over 2-3 år, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Du kan eksempelvis læse sundhedsfaglige diplomuddannelse indenfor:

 • Professionspraksis
 • Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Klinisk vejleder
 • Borgernær sundhed

Du kan også vælge en tværfaglig diplomuddannelse inden for fx:

 • Pædagogik
 • Ledelse
 • Psykiatri
 • Ældre

Man skal have en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse og minimum 2 års relevant, praktisk erfaring, inden man kan gå i gang med en diplomuddannelse.

Læs mere om UCL’s diplomuddannelser.

Masteruddannelser

Med en professionsbachelor i sygepleje kan du også videreuddanne dig på masterniveau.

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over 2 år (enkelte over 3 år), og udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

På Syddansk Universitet kan du tage:

 • Master i Rehabilitering
 • Master i Kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren
 • Master i Evaluering
 • Master i Afdelingsbaseret hospitalsmanagement

Landets øvrige universiteter i Aarhus, København, Roskilde samt VIA University College i Aarhus udbyder også mange forskellige masteruddannelser – fx:

 • Master i Klinisk sygepleje
 • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
 • Master i Sundshedsfremme
 • Master i Professionel kommunikation

På Dansk Sygeplejeråds hjemmeside kan du få en oversigt over alle de masteruddannelser af interesse for sygeplejersker, der udbydes i Danmark.

Dansk Sygeplejeråd – Masteruddannelser

Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en akademisk grad, som bygger oven på en universitetsbachelor eller en professionsbachelor. En kandidatuddannelse er på 2 år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne. Kandidatgraden giver 120 ECTS.

Eksempler på kandidatuddannelser, du kan bygge ovenpå en professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske:

Du kan som uddannet sygeplejerske fx også tage pædagogiske kandidatuddannelser, der kvalificerer dig til at varetage undervisnings-, ledelses- og konsulentfunktioner og til at deltage i forsknings- og udviklingsopgaver i private og offentlige organisationer.

På Dansk Sygeplejeråds hjemmeside kan du få en oversigt over alle de kandidatuddannelser af interesse for sygeplejersker, der udbydes i Danmark.

Dansk Sygeplejeråd – Kandidatuddannelser.

Ph.d. (forskeruddannelse)

Der er også mulighed for at gå forskervejen med en ph.d. i sygepleje.

En ph.d. består af et forskeruddannelsesforløb med en række elementer:

 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang, der svarer til ca. 30 ECTS-point
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til det pågældende ph.d.-projekt.
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.
Mere om Karriere


Troels udlever sin drøm som sygeplejerske på Intensiv

Troels Jørgensen tager sig som sygeplejerske af de hårdest ramte patienter på Intensiv Afdeling på Svendborg Sygehus.Det var naturligt at videreuddanne mig til sundhedsplejerske

Lene Nørgaard Pedersen elsker at arbejde med børn og har suppleret sygeplejersketitlen med en videreuddannelse.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.