Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen ruster hurtigt studerende til at tage ansvar

Undervisningssituationerne på sygeplejerskeuddannelsen er tæt på den virkelighed, de studerende møder, når de står over for patienter.

De studerende på sygeplejerskeuddannelsen lærer hurtigt at tage ansvar og forholde sig til nogle af de problemstillinger, de konfronteres med, når de står over for patienter. Allerede tidligt i uddannelsen kastes de ud i virkelighedstro situationer ved hjælp af Problembaseret Læring.

– I undervisningen arbejder vi teoretisk og praktisk med cases, som er troværdige. Det kan være en patient, der har problemer med at sove eller vejrtrækningen. Det skal være noget, de studerende kan genkende og bruge, når de kommer ud i virkeligheden, siger underviser Britta Bang Larsen.

– Hvert emne behandles over tre undervisningsgange. I den første åbner vi casen. De studerende får en case, som omhandler en patient med en eller flere problemstillinger. Jeg vil gerne have en diskussion frem på holdet, så de studerende selv finder frem til, hvad de bør være opmærksomme på for at imødekomme patientens behov for sygepleje.

Se hvordan Britta Bang Larsen og et hold på 12 studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense åbner en case om en patient med vejrtrækningsproblemer ved hjælp af problembaseret læring (video, 2.51 min.).

De studerende får en bedre forståelse for patienten

Efter den første undervisningsgang, hvor en case bliver åbnet, vælger hver studerende på holdet et læringsmål, vedkommende vil belyse. Det kan for eksempel handle om, hvordan man undgår smittesprede, eller hvordan patienten skal ligge i sengen.

– De studerende skal selv søge viden om emnet. Det vil altid være en god kompetence, at de selv kan opsøge ny viden, men samtidig lærer de at vidensdele, da de skal lave noget skriftligt materiale om deres emne og dele det med hinanden, siger Britta Bang Larsen.

– Ved den anden undervisningsgang skal de selv lave praktiske øvelser, hvor de både skal agere sygeplejerske og patient. Det skal give dem øvelse med håndelaget i sygeplejen og en forståelse af patientens perspektiv, siger underviseren.

Se hvordan de studerende arbejder med praktiske øvelser for at træne sygeplejefærdigheder (video, 2.47 min.).

De studerende bliver klædt på til at tage et ansvar

– Problembaseret læring skal gøre vores studerende mere opmærksomme på at lytte til og observere patienterne. Det styrker dem, at de er vant til at tage ansvar for, hvordan man bedst løser en problemstilling, siger Britta Bang Larsen.

De studerende skal lære at løse problemer, fordi det bliver en vigtig del af deres job som sygeplejerske. Derfor er det både vigtigt at kunne søge ny viden, handle praktisk og tage ansvar. Samtidig er det også afgørende at være bevidst om det job, de skal udføre.

– Derfor afslutter vi i problembaseret læring altid med en lektion, hvor vi reflekterer over de læringsmål, vi har beskæftiget os med de to foregående undervisningsgange. De studerende skal lære at forholde sig kritisk til den viden, de får, og de må gerne opdage, de har et videnshul, siger Britta Bang Larsen.

De studerende oplever, ligesom underviseren, at den fælles interesse om projektet i problembaseret læring giver dem en bedre indlæring (video, 2.13 min.).Studerende øver sig på simulationsdukker

Avancerede simulationsdukker, der kan hoste, bløde og svede er bare en del af den teknologi, sygeplerskestuderende øve sig på.Studerende: Simulationsundervisning ruster os til praktikken

Det ruster de studerende til praktikken, at de har simulationsøvelser, hvor de f.eks. lægger venflon i en kunstig arm.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.