Sygeplejerskeuddannelsen

Man bliver udfordret mere ved at forlade trygge Danmark

Den 22-årige sygeplejerskestuderende Zenia Andersen havde masser af selvstændige opgaver, da hun var på et oplevelses- og lærerigt praktikophold i Norge.

– Det er en meget større udfordring at tage i praktik i udlandet end at blive herhjemme i vante og trygge omgivelser, siger Zenia Andersen, der har været i praktik i Haugesund i Norge i 12 uger.

– Selvom Norge minder meget om Danmark, så får man en anden tilgangsvinkel til sygeplejerskefaget ved at arbejde i udlandet både på grund af udfordringerne med kommunikationen og mødet med de nye mennesker og omgivelser, siger hun.

Praktikken i Norge har givet mod til at turde mere

Zenia Andersen arbejdede blandt andet i hjemmeplejen, og havde mange forskellige opgaver, når hun besøgte patienterne. Opgaverne spændte fra sårpleje og dosering af medicin til at lægge kateter og være på omsorgsbesøg.

– Arbejdet har styrket mig meget, fordi jeg prøvede at gøre rigtig mange ting selv. Det gør, at jeg tør springe ud i flere ting næste gang, jeg er i praktik, siger Zenia Andersen, der også arbejdede på en norsk sygehusafdeling, hvor hun gav patienter medicin i drop.

– Jeg skulle lægge venflon ind i en vene på patienterne, så de kunne få medicinen via droppet. Derudover tog jeg deres værdier før og efter, de fik medicinen, og så skulle jeg observere, om de blev dårlige undervejs.

Jeg har lært meget og haft en god oplevelse i Norge

Den 22-årige studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg fravalgte et praktikophold uden for Norden, fordi hun var nervøs for, at hun ville løbe ind i sproglige problemer.

– I Haugesund, hvor jeg var i praktik, var der ikke de store problemer med at forstå hinanden. Generelt gik det fint. De ældre patienter kunne dog godt være lidt svære at forstå, men det gik, og man kommer rigtig langt ved at bruge sit kropssprog.

– Jeg har lært meget under mit ophold i Norge, og selvom jeg ikke kommer hjem med oplevelsen af en helt anden kultur, som for eksempel mine medstuderende, der har været i Afrika, så synes jeg, at jeg har haft en rigtig god tur, siger Zenia Andersen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.