Sygeplejerskeuddannelsen

Den første praktik er både spændende og skræmmende

Efter et lille års tid på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle kom Karoline Bøgh Nørregaard i praktik på Hjertemedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus.

– I starten var jeg totalt overrumplet af at komme i praktik, men efter et par uger begyndte jeg at kunne trække på den teori, jeg havde haft, og det gjorde mig mere sikker, fortæller Karoline Bøgh Nørregaard.

I løbet af det første år på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle havde hun haft et par små praktikophold, men på modul 4, ni måneder inde i uddannelsen, kom uddannelsens første længere praktik, som foregik på Hjertemedicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle.

Når man er i praktik fylder det bare alle ens tanker – Det var utrolig spændende, men også skræmmende at være i praktik på hjerte-afdelingen. En patient, som så frisk ud, kunne faktisk godt være alvorligt syg, og lige pludselig kunne der ske noget alvorligt som for eksempel et hjertestop, siger Karoline Bøgh Nørregaard.

– Når man er i praktik, fylder det bare alle ens tanker, siger Karoline Bøgh Nørregaard.

Alle på afdelingen stod klar til at lære mig en masse

– Jeg havde svært ved at lægge de alvorlige ting fra mig, når jeg kom hjem. Men jeg lærte meget af de situationer, jeg kom i, fordi jeg snakkede med min vejleder og de andre på afdelingen om dem, siger Karoline Bøgh Nørregaard.

– Det er vigtigt at snakke de lidt voldsomme oplevelser igennem, og det har der været et godt fokus på i afdelingen, siger hun.

– Jeg var helt ked af at skulle derfra, fordi alle på afdelingen var så imødekommende og stod klar til at lære mig en masse, siger den studerende, der ovenpå praktikopholdet er overbevist om, at hun har valgt den rigtige uddannelse.

Det rykker de studerende at komme tæt på patienterne

I praktikken på modul 4 er en del af udfordringen at få den professionelle tilgang til patienterne og lære at forholde sig til dem, afdelingen og skolen på en gang, mener Lene Sager Møller. Hun er sygeplejerske på Hjertemedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, og var vejleder for Karoline Bøgh Nørregaard.

– Mange rykker sig meget personligt, mens de er her, for de kommer tæt på patienterne fysisk, og de skal forholde sig til, at nogen af dem er meget syge og står over for nogle meget alvorlige problemstillinger, siger Lene Sager Møller.

– Det er også vores ønske, at de kommer herfra med oplevelsen af, at sygeplejerskefaget er det bedste fag, at det er både udfordrende og givende, og at der er et menneske bag diagnosen, som har brug for det, vi kan give, siger hun.

Praktik på sygeplejerskeuddannelsen

På sygeplejerskeuddannelsen er du i praktik i ca. 14 måneder, og du er sikret en praktikplads.

Praktikken foregår på sygehuse, i kommunernes hjemmesygepleje og sundhedspleje og i socialpsykiatrien.

Du er tilknyttet en klinisk vejleder, som er en erfaren sygeplejerske med særlig uddannelse i vejledning.

Praktik.


Praktik i hjemmesygeplejen: Yes – jeg føler mig som sygeplejerske

Thea Ginnerup Pedersen har været i praktik i hjemmesygeplejen, hvor hun fik et stort ansvar.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.