Studievejledning professionsbachelor-uddannelser

UCL Elitesport

UCL Elitesport giver dig optimale betingelser for at passe din karriere som eliteidrætsudøver, samtidig med du tager en af University College Lillebælts 9 uddannelser.

UCL Elitesport er for studerende hos UCL, der dyrker idræt på højeste nationale eller internationale konkurrenceniveau indenfor den pågældende idræt.

Formålet med UCL Elitesport

Formålet med UCL Elitesport er at optimere og understøtte elitesportsudøveres muligheder for at forfølge sportslige ambitioner sideløbende med deres ambitioner om uddannelse og erhvervskarriere.

Hvad kan du få ud af UCL Elitesport?

Som studerende på UCL Elitesport-ordningen kan du få rådgivning og vejledning i forhold til at kombinere uddannelse og sport.

Ofte kan konflikter mellem studier og elitesport forebygges med god planlægning og oplysning, men i perioder kan det sportslige pres være af en sådan karakter, at det fordrer fleksibilitet i uddannelsen.

Med UCL Elitesport kan du fx få råd og hjælp i forhold til:

 • Tilrettelæggelse af uddannelsen. Herunder valg af fag i forhold til en langsigtet plan.
 • Udarbejdelse af dispensationsansøgninger vedr. forlængelse af studiet.
 • At få geografisk nærhed under praktikforløb.
 • Indgåelse af aftaler med Team Danmark.
 • Flytning af en eksamen. Eksamenen skal dog ligge inden for den planlagte eksamensperiode. Hvis det ikke er muligt at afvikle eksamen inden for den planlagte periode, er der mulighed for at betale sig fra at gå til eksamen på et tidspunkt, der passer ind i planerne for sporten.

Støtten vurderes individuelt fra studerende til studerende.

Et medlemskab i UCL Elitesport fritager ikke fra de krav, der stilles i forhold til studiets gennemførelse. Det betyder, at studerende som udgangspunkt skal deltage i de tilrettelagte studieaktiviteter på uddannelsen.

Særligt for Team Danmark-støttede sportsudøvere

Hvis du får støtte fra Team Danmark, har du som studerende på UCL Elite-sportordningen ekstra fordele:

 • Du kan få hjælp til at planlægge individuel undervisning*.
 • Du kan få hjælp til at planlægge individuel eksamensafvikling*.
 • Team Danmark-støttede studerende kan søge Team Danmark om økonomisk støtte til bl.a. flytning af eksamener og supplerende undervisning efter de gældende regler på området, således at UCL holdes økonomisk skadesfri.

*Under forudsætning af, at der er indgået en aftale med Team Danmark om, at de vil dække UCL’s ekstra omkostninger ved afvikling af den individuelle eksamen/undervisning.

Hvem kan blive optaget i UCL Elitesport?

For at blive optaget på UCL Elitesport-ordningen skal du dyrke eller arbejde med sport på højeste nationale eller internationale konkurrenceniveau indenfor den pågældende idræt.

Du kan fx være:

 • Udøver af elitesport
 • Leder inden for eliteidræt
 • Træner inden for eliteidræt
 • Dommer inden for eliteidræt

I forhold til optagelse på UCL Elitesport-ordningen er det væsentligt, at:

 • Din ansøgning om at blive en del af UCL Elitesport bedømmes positivt.
 • Du er indskrevet på en uddannelse hos UCL.
 • Du deltager i den bedste nationale/internationale række/liga/gruppe inden for den aktuelle sport.
 • Aktiviteter knyttet til din sportskarriere optager en væsentlig del af din tid.
 • Team Danmark-støttede atleter umiddelbart indfrier optagelseskravene.
 • Sportstalenter kan komme i betragtning til optagelse, hvis de kan dokumentere, at de inden for en kort tidshorisont kan opfylde ovenstående forudsætningerne for optagelse

Undtagelser kan, efter lokale beslutninger, forekomme.

Optagelse på UCL Elitesport-ordningen

For at komme i betragtning til at blive optaget i UCL Elitesport, skal du indfri optagelseskravene til den uddannelse, du søger optagelse på.

Du finder optagelseskravene under den enkelte uddannelse på www.ucl.dk

På baggrund af ansøgning vurderer UCL Elitesports kontaktperson, om din ansøgning kan imødekommes eller ej – evt. i samarbejde med en uddannelsesleder.

Hvis du endnu ikke er optaget på en uddannelse hos UCL og ønsker at blive en del af UCL Elitesport, skal du kontakte UCL Elitesports kontaktperson Marianne Kaslund (maka@ucl.dk ).

Hvad skal UCL Elitesport-studerende være opmærksomme på?

Som studerende på UCL Elitesport-ordningen skal du forholde dig til og evt. redegøre for planerne for det kommende semester i forhold til den sport du dyrker, og hvordan dette harmonerer med en realistisk forpligtende studieplan.

Du skal orientere UCL Elitesports kontaktperson, såfremt din elitesportsstatus ændrer sig eller ophører. Sker det overgår du til et studie uden særlige aftaler og vilkår.

UCL kontakter alle UCL Elitesport-studerende én gang pr. semester for at sikre sig, at de studerende forsat er berettiget til at være medlem i UCL Elitesport.

UCL Elitesport og dets muligheder er udelukkende et anliggende mellem den studerende og UCL Elitesport.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til UCL Elitesport-ordningen, er du velkommen til at kontakte UCL Elitesports kontaktperson Marianne Kaslund (maka@ucl.dk ).

Vejledning vedr. UCL Elitesport


Frederik forener passionen for eliteidræt og uddannelse

UCL Elitesport-ordningen er med til at give Frederik Holm Koch struktur på hverdagen som studerende og eliteidrætsudøver.

×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.