Studievejledning professionsbachelor-uddannelser

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte til at fuldføre uddannelsen.

Kontakt vedrørende specialpædagogisk støtte

Hvis du har spørgsmål vedr. SPS og overvejer at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, kan du kontakte SPS-vejleder Dorte Hansen på tlf. 63 18 44 17.

Hvis du har spørgsmål vedr. SPS og overvejer at søge ind på pædagoguddannelsen, kan du kontakte SPS-vejleder Katarina Opacak på tlf. 63 18 31 20.

Hvis du har spørgsmål vedr. SPS og overvejer at søge ind på en af UCL’s øvrige uddannelser, kan du kontakte SPS-koordinator Marie-Louise Paasch Almar på tlf. 63 18 47 32.

Du er også velkommen til at kontakte SPS-vejledningen via mail på sps@ucl.dk.

Hvis du er interesseret i en personlig samtale, har du mulighed for at lave en forudgående aftale om det. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte UCL’s SPS-vejledning, selvom du endnu ikke er optaget på en af UCL’s uddannelser.

Hvad er specialpædagogisk støtte (SPS)?

Specialpædagogisk Støtte (SPS) kan du søge om, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Støtten er udelukkende hjælp til gennemførelse af en uddannelse. Den omhandler derfor alene tildeling af specialpædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige for at kunne følge undervisningen og gå til eksamen.

Hvem kan få specialpædagogisk støtte?

Målgrupperne for Specialpædagogisk støtte (SPS) er studerende med:

  • fysiske funktionsnedsættelser
  • psykiske funktionsnedsættelser
  • ordblindhed

Hvad kan jeg få støtte til?

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for specialpædagogisk støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Du kan f.eks. få støtte til:

  • it-hjælpemidler
  • støttetimer
  • ergonomiske hjælpemidler

Betingelser for at opnå støtte

For at opnå specialpædagogisk støtte skal du kontakte en af UCL’s SPS-vejledere. Vejlederen vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for støtte. Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.

Du skal være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge om specialpædagogisk støtte.

Mere information om specialpædagogisk støtte

Du kan læse mere om SPS på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du bl.a. læse mere om

  • støtteformer
  • betingelser for at kunne modtage SPS
  • ansøgningsprocedure

Undervisningsministeriets informationssider om SPS for videregående uddannelser.

UCL’s handicappolitik

UCL har en handicappolitik. Målet med handicappolitikken er bl.a., at alle studerende med funktionsnedsættelse skal have tilbud om relevante og rimelige støtteforanstaltninger, der gør det muligt for dem at gennemføre studiet på lige fod med andre studerende.

Handicappolitik for studerende.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.