Socialrådgiveruddannelsen

Undervisningsformer

Undervisningsformerne er meget afvekslende på socialrådgiveruddannelsen. Undervisningen tager i høj grad afsæt i den virkelighed, socialrådgivere arbejder i til daglig.

Socialrådgiver, informationsside, undervisningsformer 1

Du har en del gruppearbejde på socialrådgiveruddannelsen. Studiegruppearbejdet ruster dig til at kunne samarbejde med andre. Det er en afgørende egenskab som socialrådgiver.

Undervisningsformer på socialrådgiveruddannelsen

Undervisningsformerne på socialrådgiveruddannelsen inkluderer bl.a.:

 • Holdundervisning (ca. 33 studerende)
 • Forelæsning på storhold (ca. 100 studerende)
 • Studiegrupper
 • Selvstændig studieaktivitet
 • Diskussionsgrupper
 • Problemorienteret projektarbejde
 • Faglig vejledning
 • Caseundervisning
 • Øvelser/værksteder

Socialrådgiveruddannelsen i Odense tilbyder også en netbaseret uddannelse for dig, der f.eks. har behov for at kunne kombinere job og uddannelse.

Netbaseret socialrådgiveruddannelse.

Det er dit ansvar at deltage i planlagt aktiviteter

For de forskelige moduler gælder, at dele af studieaktiviteterne er direkte planlagte og skemalagte fra uddannelsens side. Andre dele er du som studerende selv ansvarlig for.

Det er et krav fra uddannelsens side, at du er studieaktiv. Det betyder, at det er dit ansvar at deltage i planlagte studieaktiviteter. og at du på eget initiativ skal opsøge og udvikle supplerende viden, øve dig mv.  Dette kan ske selvstændigt eller i samarbejde med andre studerende, aftagere eller borgere.

Undervisningen understøtter forskellige læringsmåder

De varierede undervisnings- og arbejdsformer samt institutionens øvrige rammer for læring understøtter, at du har forskellige måder at lære på, og at forskellige typer af viden lægger op til forskellige undervisnings- og arbejdsformer samtidig med, at variation i sig selv virker motiverende.

Socialt arbejde er et handlingsfag, som har sine teorier og metoder fra forskellige videnområder. En stor del af undervisningen vil derfor være samlet på tværs af fagområder i temaer i de enkelte moduler og i parallelle forløb.

Du træner fremtidige arbejdsfunktioner

Træning af fremtidige arbejdsfunktioner, f.eks. planlægning, vil ikke alene indgå som et emne i undervisningen. Planlægning vil blive gjort til en integreret del af det at studere. F.eks. i forbindelse med den selvstændige studieaktivitet, i deltagelse i team og i det daglige samarbejde med de øvrige studerende som forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde osv.

Studiegruppearbejde bakkes godt op af uddannelsen

Studiegruppearbejde udgør en væsentlig del af socialrådgiveruddannelsen.

For at styrke arbejdet i studiegrupperne undervises du det første studieår i, hvordan du kan optimere et gruppesamarbejde og styrke din læring gennem studiegruppearbejde.

I undervisningen eller facilteringen, som vi kalder det, når vi støtter studiegruppearbejdet, er der fokus på træning af kompetencer som er centrale på studiet og også i socialrådgiverfaget – fx:

 • Kommunikation og samarbejde i grupper, på holdet og i organisationer
 • Introduktion til læreprocesser og betingelser for læring
 • Studieteknik i praksis
 • Roller, studiegruppekontrakter og forventningsafstemning
 • At give og modtage feedback
 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
 • Individuelt fokus, læringsstil og typologi
 • Positiv psykologi

Studiegruppearbejdet integreres med den øvrige undervisning – fx forelæsninger og holdundervisning – og dit individuelle studiearbejde.
De undervisere, der varetager faciliteringen på de enkelte hold, er til rådighed for akutte udfordringer med samarbejde og kommunikation.

Socialrådgiver, informationsside, undervisningsformer 2

Studiegruppearbejde er en vigtig del af uddannelsen. Derfor undervises du det første studieår i, hvordan du kan optimere et gruppesamarbejde.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.