Socialrådgiveruddannelsen

Struktur, fag og specialisering

Socialrådgiveruddannelsen består af 13 moduler. Uddannelsen har fokus på fagområdet socialt arbejde, der underbygges af fagområderne psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Socialrådgiveruddannelsens opbygning

Socialrådgiveruddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Obligatoriske moduler
 • Valgmoduler
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Socialrådgiveruddannelsen er bygget op over 13 moduler med hvert deres selvstændige tema. Modulernes varighed er 10 uger – med undtagelse af praktikmodulet, som er på 5 måneder. Hvert modul afsluttes med en prøve.

En lang række fag og 6 kerneområder supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på de enkelte moduler.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem fagene, kerneområderne og praktikken.

Oversigt over socialrådgiveruddannelsens 13 moduler

10 uger
Sociale problemer og socialt arbejdes praksis
10 uger
Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis
10 uger
Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
10 uger
Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap
10 uger
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
10 uger
Socialt arbejdes organisering og praksis
20 uger
Praktik
10 uger
Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng
10 uger
Valgmodul
10 uger
Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling
10 uger
Valgmodul
7 uger
Socialt arbejde – videns-basering og udvikling
13 uger
Bachelorprojekt

Modulet inkluderer praktik


Obligatoriske moduler

Du har 11 obligatoriske moduler i løbet af uddannelsen (inkl. praktik og bachelorprojekt).

Valgfrie moduler

På 5. og 6. semester har du mulighed for at specialisere dig. Her skal du vælge 1 af disse 2 obligatoriske valgmoduler:

 • Valgmodul A – Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Valgmodul B – Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

Herudover kan du vælge:

 • Voksne udsatte og personer med handicap
 • Andre studierelevante moduler, som uddannelsen selv udbyder,  som f.eks. Socialretlaboratorium, Empati, samarbejde og konflikthåndtering.

Socialrådgiveruddannelsens 6 kerneområder

Socialrådgiveruddannelsen bygger på 6 kerneområder, der går igen gennem hele uddannelsen.

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde

Du lærer at kombinere viden fra de 6 kerneområder. Det giver dig indsigt i den kompleksitet, der er i socialrådgiveres arbejde.

Fag på socialrådgiveruddannelsen

På uddannelsens enkelte moduler undervises der indenfor kerneområderne. De 4 nedenstående fagområder har forskellige vægtning, men lægger alle op til socialt arbejde i praksis.

 • Socialt arbejde
 • Psykologi og psykiatri
 • Jura
 • Samfundsvidenskab

Socialt arbejde handler bl.a. om de metoder man bruger i socialt arbejde, kommunikation og etik. Du vil også blive introduceret for socialrådgivernes brede arbejdsfelt. Det giver dig indsigt i de mange muligheder, du har for senere at specialisere dig.

Psykologi- og psykiatri giver dig viden om borgere med sociale problemer. Du får viden om menneskers udvikling og personlighedsdannelse. Du får også indsigt i, hvilken betydning relationer har. Fagområdet giver dig også viden om psykiatriske lidelser.

Jura har fokus på arbejdet med retskilder, lovfortolkning og skønsudøvelse. Den viden er nødvendig for, at du kan agere som socialrådgiver. Det er også afgørende viden i forhold til at rådgive borgerne om deres retsstilling i sociale problemstillinger.

Samfundsvidenskab handler bl.a. om arbejdsmarkedet, socialpolitik og sociologi. Du får også et indblik i samfundets funktion, opbygning og udvikling.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.