Socialrådgiveruddannelsen

Praktik

Der er én praktikperiode på socialrådgiveruddannelsen. Praktikken er på 5 måneder, og du er sikret en praktikplads.

Praktik i 5 måneder

Socialrådgiveruddannelsen har et praktikforløb på 5 måneder.

Praktikken begynder, når du er halvvejs gennem dit andet studieår.

Hvor kan man komme i praktik?

De fleste praktikpladser er i kommunerne. Men der findes også praktikpladser hos regionerne, frivillige organisationer, private arbejdspladser og statslige institutioner.

Eksempler på kommunale praktiksteder:

  • Børne- og ungeforvaltningen
  • Socialforvaltningen
  • Handicap- og psykiatrisektoren
  • Jobcentre

Eksempler på regionale og statslige praktiksteder:

  • Kriminalforsorgen
  • Hospitaler
  • Forsorgshjem

Eksempler på private praktiksteder:

  • Dansk Flygtningehjælp
  • Fagforeninger
  • Kirkens Korshær

Hvor i landet er der praktikpladser?

Praktikpladserne findes på Fyn og Langeland og Ærø samt i Vejle og Fredericia kommuner. Det gælder også studerende på den net-baserede studieform.

UCL har ikke ret til at lave aftaler med praktiksteder udenfor vores område, og man må ikke som studerende selv skaffe sig en praktikplads.

Der har hidtil været mulighed for at låne evt. overskydende praktikpladser fra andre socialrådgiveruddannelsen udenfor UCL’s geografiske område. Denne mulighed er fremover indskrænket, da alle socialrådgiveruddannelser har et stort optag af studerende.

Man skal derfor i udgangspunktet indstille sig på praktik i UCL’s geografiske område.

Man skal forberede sig på transporttid i praktikperioden og man afholder selv udgiften til transport. Der er mulighed for tilskud via et Ungdomskort.

Ungdomskort.

Garanti for praktikplads på socialrådigiveruddannelsen

På socialrådgiveruddannelsen er du garanteret praktikplads.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Praktik i udlandet

Hvis du har interesse i at opleve socialt arbejde i andre lande, kan du på socialrådgiveruddannelsen tage din praktik i udlandet.

Internationale muligheder socialrådgiveruddannelsen


Praktikken har rustet mig til arbejdet som socialrådgiver

Socialrådgiverstuderende Anne-Sofie Nibe Hansen arbejdede med udsatte børn og familier i sin praktik.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.