Socialrådgiveruddannelsen

Netbaseret socialrådgiveruddannelse

Socialrådgiveruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse i Odense. Det er en fleksibel studieform, der dog stiller krav om, at du er fortrolig med at arbejde internetbaseret.

Uddannelsen tager 3½ år

Den netbaserede socialrådgiveruddannelse tager 3½ år, ligesom den klassiske socialrådgiveruddannelse.

En fleksibel uddannelse

Den netbaserede socialrådgiveruddannelse giver dig gode muligheder for at kombinere job og uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke vil anbefale, at du arbejder fuld tid ved siden af studiet, da den netbaserede socialrådgiveruddannelse er et fuldtidsstudium.

Uddannelsesformen henvender sig fortrinsvis til ældre studerende, som har en del erhvervserfaring,

Indholdet på den netbaserede socialrådgiveruddannelse

Indholdet på den netbaserede socialrådgiveruddannelse er det samme som på den klassiske uddannelse, dvs. at den netbaserede socialrådgiveruddannelse har de samme moduler, læringsmål og prøver. Det er kun læringsformen, der er anderledes.

Studieformen på den netbaserede uddannelse

Studieformen på den netbaserede socialrådgiveruddannelse adskiller sig fra den klassiske studieform.

Studieformerne veksler mellem:

 • Studie via internetbaseret konferencesystem
 • Studiegruppearbejde via internettet
 • Fremmøde på uddannelsesstedet

På den netbaserede socialrådgiveruddannelse foregår en stor del af læringen som fjernstudie i studiegrupper via internettet. Arbejdet i studiegrupperne, typisk via Skype, foregår i ugerne mellem fremmødet på uddannelsesstedet. I studiegrupperne arbejdes der med diskussion af pensum, opgaver mv.

Studiegrupperne er dannet på forhånd ved studiestart. Efter modul 2 og 4 dannes nye grupper.

Du skal møde på uddannelsesstedet cirka hver 3.-4. uge. Hovedsagelig torsdag og fredag kl. 9.15-16.30.

Studiegruppearbejde bakkes godt op af uddannelse

For at styrke arbejdet i studiegrupperne undervises du det første studieår i, hvordan du kan optimere et gruppesamarbejde og styrke din læring gennem studiegruppearbejde.

I undervisningen eller facilteringen, som vi kalder det, når vi støtter studiegruppearbejdet, er der fokus på træning af kompetencer som er centrale på studiet og også i socialrådgiverfaget – fx:

 • Kommunikation og samarbejde i grupper, på holdet og i organisationer
 • Introduktion til læreprocesser og betingelser for læring
 • Studieteknik i praksis
 • Roller, studiegruppekontrakter og forventningsafstemning
 • At give og modtage feedback
 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
 • Individuelt fokus, læringsstil og typologi
 • Positiv psykologi

Mange trænings- og eksamensopgaver på den netbaserede socialrådgiveruddannelse skrives i grupper og afleveres online gruppevis. Derfor har vi ekstra fokus på at klæde dig på til, hvordan samspil, ansvar og kommunikation via sociale medier fungerer optimalt.

De undervisere, der varetager faciliteringen på de enkelte hold, er til rådighed for akutte udfordringer med samarbejde og kommunikation.

Hvilke forventninger er der til mig?

Læringsformen på den netbaserede socialrådgiveruddannelse betyder, at det er væsentligt, at du er god til at arbejde struktureret.

Du skal være indstillet på at arbejde i studiegrupper via nettet i ugerne mellem fremmødet på uddannelsesstedet.

Det er også en forudsætning, at du har gode skriftlige kompetencer og er fortrolig med at arbejde internetbaseret. Derudover skal du være opmærksom på, at en bærbar computer er et nødvendigt arbejdsredskab.

Praktik

Praktikken ligger på modul 7 i uddannelsens andet år. Praktikken er ulønnet, varer 5 måneder og er på fuld tid.

Der er mødepligt i praktikperioden. Derfor kan der i denne periode ikke påregnes erhvervsarbejde i større omfang ved siden af studiet.

Praktikplaceringerne foregår i udgangspunktet i uddannelsens område.

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med, hvis du er SU-berettiget.

Praktik.

Studiestart i september og februar

Studiestarten på den netbaserede socialrådgiveruddannelse er i september og februar.

En præcis dato følger, når man er optaget på studiet.

Optagelse og ansøgning

På siden Optagelse og ansøgning kan du bl.a. finde svar på:

 • krav og regler du bør forholde dig til, inden du søger om optagelse
 • hvordan du skal søge
 • hvordan proceduren er, hvis du bliver tilbudt en studieplads

Optagelse og ansøgning.

Hvis du vil vide mere…

Har du spørgsmål vedrørende optagelse og uddannelsen i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os:

Maj-Brit Sandgaard
Studievejleder
Socialrådgiveruddannelsen
msbe1@ucl.dk, tlf. 23 74 20 63Studerende: Den netbaserede uddannelse er utrolig fleksibel

Den netbaserede studieform giver gode muligheder for at arbejde ved siden af studiet, mener studerende Søren Jepsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.