Socialrådgiveruddannelsen

Internationale muligheder

Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet undervejs i din socialrådgiveruddannelse.

Praktikophold i udlandet

Et praktikophold i udlandet kan finde sted på uddannelsens 4. semester (modul 7).

Varigheden af praktikken er 5 måneder.

Du har mulighed for at tage dit praktikophold i udlandet enten via en af socialrådgiveruddannelsens partnerinstitutioner eller som free mover, hvor du selv finder et praktiksted i udlandet (evt. via venner, familie, google).

Der kan være flere fordele ved at tage på praktikophold i udlandet. Du kan:

 • afprøve dig selv i en fremmed kultur
 • møde nye og anderledes udfordringer
 • få nye perspektiver på socialt arbejde
 • udvide dine karrieremuligheder

Krav til dig og praktikstedet

Du skal opfylde nogle krav for at kunne søge om at komme på praktikophold i udlandet. Du skal:

 • have bestået og gennemført alle normerede prøver, eksaminer, obligatoriske opgaver m.m.
 • have sproglige forudsætninger for at gennemføre praktikopholdet
 • have vejledning om udveksling ved UCL’s internationale koordinator

Der er følgende krav til praktikstedet:

 • Praktikstedet skal være indenfor det sociale område/socialt arbejde
 • Den studerende skal være i direkte kontakt til borgerne/brugerne
 • Der skal være en person på praktikstedet som den studerende /socialrådgiveruddannelsen kan være i kontakt med – gerne en socialrådgiver, men det kan også være en pædagog, psykolog eller lign.
 • Praktikstedet skal godkendes af UCL’s internationale koordinator

Tavle, Socialrådgiveruddannelsen i Odense

Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Du kan komme på studieophold på 5., 6. og 7. semester.

Studieopholdene kan have en varighed på op til 45 ECTS-point (60 ECTS-point svarer til et studieår).

Du skal have en forhåndsgodkendelse af studieforløbet i udlandet fra UCL, så der er sikkerhed for, at det er relevant ift. socialrådgiveruddannelsen.

Bachelorprojekt i udlandet

Bachelorprojektet kan udarbejdes i udlandet.

Andre internationale forløb

Hvert år har du mulighed for at deltage i International uge og Summer schools, der afholdes på uddannelsesinstitutioner i Europa.

Du har mulighed for at få ECTS-point for deltagelse i International uge og Summer schools.Praktikophold blandt Ungarns hjemløse har givet god ballast

Socialrådgiverstuderende Marianne Møller har arbejdet med hjemløse i Budapest i sin praktik.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.