Radiografuddannelsen

Struktur, fag og specialisering

På radiografuddannelsen har du både tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske og omsorgsrelaterede fag. Du skal vælge 1 af 3 specialiseringer.

Radiograf, informationsside, Sturktur, fag og specialisering

Radiografuddannelsen spænder bredt fra praktisk orientereret undervisning til undervisning i teoretiske fag som anatomi og fysik.

Radiografuddannelsens opbygning

Radiografuddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Obligatoriske forløb
 • Valgfrie forløb
 • Tværprofessionelle forløb
 • Specialiseringsforløb
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Radiografuddannelsen er bygget op over 7 semestre.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem fagene og praktik.

Oversigt over radiografuddannelsens 7 semestre

Radiograf,_oversigt
På 5. og 6. semester kan du ønske mellem 3 specialiseringsretninger:

 • Nuklearmedicinsk teknologi
 • Radiologisk teknologi
 • Stråleterapeutisk teknologi

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får opfyldt dit ønske om specialisering.

Temaer på radiografuddannelsen

På radiografuddannelsen arbejder du inden for 6 temaer fordelt over de 7 semestre. Herunder kan du få et overblik over, hvilke temaer du kommer til at arbejde med:

1. semester

Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT- og nuclearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

2. semester

Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen-, CT- og nuclearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

3. semester

Viden om radiografi i patientforløb med fokus på komplekse røntgen, CT- og MR-undersøgelser.

4. semester

Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sam­menhængende patientforløb ved komplekse røntgen, CT- og MR-undersøgelser.

5. og 6. semester

På 5. og 6. semester følger du en af 3 specialeringsretninger.

Nuklearmedicinsk studieretning: Du arbejder med specialiseret viden, færdig­heder og kompetencer inden for radiofysiske principper i nuclearmedicin, herunder PET-CT, gammakameraer, SPECT-CT, PET-MR, terapi og nyeste forskning.

Radiologisk studieretning: Du arbejder med specialiseret viden, færdigheder og kompetencer inden for radiologisk billeddiagnostik og behandling, herunder komplekse røntgen-, CT-, og MR-un­dersøgelser samt mammografi, intervention og ultralyd.

Stråleterapeutisk studieretning: Du arbejder med specialiseret viden, færdighe­der og kompetencer inden for terapiscanning, dosisplan­lægning og strålebehandling.

7. semester

Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi.

Fag på radiografuddannelsen

Radiografuddannelsen spænder fra de tekniske og naturvidenskabelige fag til de humanistiske og omsorgsrelaterede fag.

Radiografiske temaer er omdrejningspunktet gennem hele uddannelsen, hvor vi inddrager fag fra 4 forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag
 • Naturvidenskabelige fag
 • Humanistiske fag
 • Samfundsvidenskabelige fag

Sundhedsvidenskabelige fag omfatter fagene:

 • Radiografi
 • Nuklearmedicinsk teknologi
 • Radiologisk teknologi
 • Stråleterapeutisk teknologi
 • Farmakologi
 • Forskningsmetodologi og statistik
 • Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
 • Sundhedsinformatik

Naturvidenskabelige fag omfatter:

 • Radiografisk billeddannelse
 • Radiografisk anatomi og fysiologi
 • Biokemi
 • Mikrobiologi og infektionspatologi
 • Radiologi
 • Patologi
 • Strålebiologi og strålebeskyttelse

Humanistiske fag omfatter:

 • Filosofi, videnskabsteori og etik
 • Kommunikation
 • Psykologi
 • Pædagogik

Samfundsvidenskabelige fag omfatter:

 • Praksisinnovation og entreprenørskab
 • Jura
 • Organisation, ledelse og sundhedsøkonomi

Du får også undervisning i de forskellige undersøgelsesteknologier, radiografer arbejder med. F.eks.:

 • Røntgenteknik
 • MR-teknik
 • Ultralydsteknik
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.