Radiografuddannelsen

Videreuddannelsesmuligheder

Når du er færdiguddannet som radiograf, har du mange muligheder for at videreuddanne dig. Dit eksamensbevis giver dig adgang til mange spændende videreuddannelser.

Radiograf, informationsside, videreuddannelse

Som uddannet radiograf har du gode muligheder for at videreuddanne dig og tage en diplom-, kandidat- eller masteruddannelse.

Mange muligheder for videreuddannelse

Som professionsbachelor i radiografi kan du videreuddanne dig og f.eks. gå i gang med en:

 • Diplomuddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Masteruddannelsen
 • Ph.d-uddannelse

Diplomuddannelser

 • Sundhedsfaglige diplomuddannelse
 • Diplomuddannelse i ledelse

Med en professionsbacheloruddannelse har du et akademisk niveau, der svarer til diplomuddannelserne. Der findes imidlertid nogle jobfunktioner, der kræver, at du tager en diplomuddannelse efter din radiografuddannelse.

Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Ønsker du at fordybe dig inden for et sundhedsfagligt område, kan du supplere din uddannelse med en diplomuddannelse.

Uddannelserne tilrettelægges som et fuldtids- eller deltidsstudie og svarer til et års fuldtidsstudie. Du skal have gennemført uddannelsen i løbet af minimum 6 år. Uddannelserne udbydes under lov om åben uddannelse.

Du skal have arbejdet som radiograf i 2 år for at kunne blive optaget på uddannelserne, og din erhvervserfaring skal være relevant i forhold til den uddannelse du søger.

Når du har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse, opnår du personlige og faglige kompetencer til at varetage særlige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner.

Kandidatuddannelser

 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (Cand. scient.san.)

Du kan læse mere på Syddansk Universitets hjemmeside om hvilke kandidatuddannelser du kan læse videre på, når du har fået din professionsbachelor.

Kandidatuddannelserne udbydes af universiteterne med et omfang på 2 års fuldtidsuddannelse (120 ECTS-points), og er tilrettelagt som fuldtidsstudier. Kandidatuddannelserne er ikke omfattet af deltagerbetaling, da de er placeret i det ordinære uddannelsessystem.

Masteruddannelser

 • Master i medicinsk billeddiagnostik
 • Master i ledelse
 • Master i pædagogik

Masteruddannelserne udbydes af universiteterne med et omfang på 1-1½ års fuldtidsuddannelse

(60-90 ECTS-points), der ofte fordeles over to år med en kombination af hel- og deltidsstudier. Masteruddannelserne er placeret i videreuddannelsessystemet for voksne (VVU) og udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Uddannelserne er belagt med deltagerbetaling.

Find oplysninger om pris og præcise ECTS omfang på de respektive masteruddannelsers hjemmeside.

Ph.d-uddannelser

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres under vejledning. 3 årig fuldtidsstudie svarende til 180 ECTS

Ph.d. uddannelsen er en forskeruddannelse, som du gennemfører samtidig med, at du laver et forskningsprojekt. Igennem den 3 årige uddannelse opnår du evne til at erkende, formulere og løse videnskabelige problemer.

Du kan tage uddannelsen ved alle universiteter i Danmark eller du kan vælge at tage uddannelsen i udlandet. Det formelle grundlag for ph.d.-studiet finder du i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), BEK nr 18 af 14/01/2008, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Inden for de tre år uddannelsen varer, skal du gennemføre et uddannelsesprogram, der omfatter:

 • Et selvstændigt forskningsprojekt, der udføres under vejledning
 • Et kursusprogram, der i omfang svarer til et halvt års studietid (30 ECTS-point)
 • Etablering af tilknytning til et eller flere andre forskermiljøer (gerne i udlandet)
 • Erfaring med undervisning og anden form for videnformidling
 • Udfærdigelse af ph.d.-afhandlingen.

De sundhedsvidenskabelige ph.d.-projekter spænder meget vidt fra de lægevidenskabelige over de biomedicinske/bioteknologiske til de humanistiske.

Hvordan kommer du i gang med en ph.d.?

Du skal selv være opsøgende, dvs. etablere kontakt til et forskningsmiljø og til en seniorforsker, der vil påtage sig at være din hovedansvarlige vejleder. Denne skal være ansat ved fakultetet som professor, docent, lektor, klinisk lektor eller forskningslektor.

Du kan på universiteternes hjemmeside læse om ph.d.-uddannelse. Her kan du også finde informationer om igangværende forskningsprojekter og videnskabeligt personale.

Mere om Karriere
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.