Radiografuddannelsen

Jobmuligheder

Radiografuddannelsen giver dig mange karrieremuligheder.

Radiograf, informationsside, jobmuligheder

Radiografer arbejder typisk på sygehuse. Som radiograf har du mange specialiseringsmuligheder.

Hvor arbejder radiografer?

Radiografer får typisk job på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske og nuklearmedicinske afdelinger eller på stråleterapiafdelinger.

Nogle radiografer arbejder også som konsulenter inden for det private erhvervsliv.

Hastig udvikling og specialisering inden for radiografi

På grund af den hastige teknologiske udvikling specialiserer mange radiografer sig i retninger som fx magnetscanning (MR), ultralyd eller CT-scanning.

Ortopæd, mave-tarm, urologi eller neuroradiologi er specialeområder på en stor billeddiagnostisk afdeling.

Mammograficsreening er et stort specialistområde i hastig udvikling.

Nye typer af jobs til radiografer

Der er i de senere år kommet flere job for radiografer indenfor systemhåndtering af de specielle programmer i diagnostikken, ligesom kvalitetssikring er en stor del af mange radiografers job.

 

Job i det private

Du kan også arbejde i den private sektor som produktspecialist eller applikationsspecialist – primært i firmaer som leverer avanceret udstyr til radiologer og radiografer.

Efter- og videreuddannelse for radiografer

Med eksamensbeviset i hånden kan du kalde dig professionsbachelor i radiografi. Det giver dig gode muligheder for at videreuddanne dig og søge ind på en række master- og kandidatuddannelser på universiteter i Danmark såvel som i udlandet.

Det vil også være muligt for dig at søge ind på en bred vifte af diplomuddannelser.

Videreuddannelsesmuligheder.Ung radiograf styrer projekt med hjertepatienter

Kristoffer Nielsen har fået ansvaret for afprøvning af en ny type undersøgelse af hjertepatienter på Odense Universitetshospital.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.