Pædagoguddannelsen

Indhold og studieform

Du bliver en integreret del af studiemiljøet på Pædagoguddannelsen i Odense via det studieintroducerende kursus.

Gruppearbejde er en af flere forskellige studieformer, du vil møde på det studieintroducerende kursus.

Varierende studieformer

Du skal lære studieteknik og arbejde med opgavetyper, der har forskelligt fagligt indhold, og som matcher pædagoguddannelsen.

Du skal lære at bruge IKT i såvel studie- som pædagogisk arbejde. Og du skal anvende uddannelsens e-læringsplatform.

Studiemiljø

På kurset bliver du en integreret del af studiemiljøet på Pædagoguddannelsen i Odense. Dette sker via f.eks. fælles temadage, forelæsninger, studenterarbejde, den fælles kantine og fester.

Studierejser og ekskursioner

På kurset er der flere obligatoriske studierejser og ekskursioner af forskellig varighed.

Dansk ved HF og VUC Fyn, Odense

Dansk indgår som en integreret del af hele forløbet og som egentlig undervisning i dansk sprog. Danskundervisning afsluttes med prøve i “Dansk som andet sprog niveau D”.

Formålet er, at du udvikler dit danske sprog mundtligt og skriftligt samt udvikler dit kendskab til kultur, historie og samfund i en professionel pædagogisk sammenhæng.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.