Pædagoguddannelsen

Undervisningsformer

Undervisningsformen på pædagoguddannelsen er meget varieret. Du har både traditionel holdundervisning, gruppearbejde og en del projektarbejde.

dsc7332-ucl-juni-2016

Du arbejder meget sammen med dine medstuderende på pædagoguddannelsen. Teamarbejdet ruster dig til at kunne samarbejde med andre. Det er en afgørende egenskab som pædagog.

Undervisningsformer på pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudium med mange forskellige studieaktiviteter.

Studieaktiviteterne på uddannelsen inkluderer bl.a.:

  • Holdundervisning
  • Teamarbejde
  • Forberedelse
  • Projektarbejde
  • Praksissamarbejde

Projektarbejde er i centrum på pædagoguddannelsen

Vores mål er at udvikle dig til en nytænkende, kreativ pædagog.

Derfor er undervisningen på pædagoguddannelsen centreret om, at du skal lære at udvikle projekter.

Fra dag 1 arbejder du frem mod den virkelighed, der venter dig, når du er færdig med uddannelsen.

Vi klæder dig på til at udvikle kreative løsninger. Vel at mærke løsninger, som gør en forskel for børn, unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller nogle af de mange andre borgere, pædagoger arbejder med til daglig.

Det kan være alt fra udvikling af nye kommunikationsformer, velfærdsteknologi og fremtidens legepladser til apps, der kan styrke pædagogisk og socialt arbejde.

Arbejdet med projekterne skal lære dig at undersøge og forstå behov hos forskellige målgrupper og derefter skabe og sætte ting i værk.

Du kommer til at udarbejde både mindre og større projekter. Projekternes kompleksitet øges i takt med, at du tilegner dig mere viden og flere færdigheder.

Teamarbejde er afgørende på pædagoguddannelsen

Sammen med dine medstuderende arbejder du i grupper i det meste af din studietid på uddannelsen.

Samarbejde i teams er oftest udgangspunktet, når I arbejder med projekter. Også i forbindelse med de øvrige studieaktiviteter er der i høj grad en forventning om, at du samarbejder med dine medstuderende i teams.

Teamarbejdet stiller krav til dine evner til at organisere og samarbejde.

Teamarbejdet ruster dig til at samarbejde med andre om pædagogiske problemstillinger. Det er en afgørende egenskab, når du skal arbejde som pædagog i praksis.

Pædagoguddannelsen er meget praksisnær

For at blive en kompetent pædagog, skal du dygtiggøre dig i at omsætte teori til handling.

Derfor arbejder du tæt sammen med potentielle arbejdsgivere gennem hele uddannelsen. Du arbejder f.eks. sammen med lokale skoler, institutioner, botilbud, klubber, virksomheder og kommuner.

De projekter, du og dine medstuderende udarbejder, tager ofte udgangspunkt i problemstillinger fra praksis. Det giver dig ideelle udviklingsmuligheder, at du kan fordybe dig i relevante problemstillinger. Det er med til at styrke din faglighed med henblik på dit kommende arbejde som pædagog.

Samtidig får du et realistisk billede af, hvad der forventes af dig som pædagog.De kreative ideer står i kø på pædagoguddannelsen

Mød en gruppe studerende, der fik et stort fagligt udbytte ud af at udvikle en ny legeplads sammen med en børnehave.Du bliver en handlekraftig pædagog ved at prøve dig selv af

Pædagoguddannelsen lægger stor vægt på, at du kommer ud i ”virkeligheden” og prøver dig selv og din viden af.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.