Pædagoguddannelsen

Praktik

Du har 4 praktikforløb over 14 måneder på pædagoguddannelsen. Praktik er en væsentlig del af pædagoguddannelsen og er integreret i hele uddannelsesforløbet.

dsc3311-ucl-juni-2016

I praktikken har du både mulighed for at arbejde med børn, unge og voksne. Herunder også mennesker med nedsat funktionsevne eller psykiske lidelser.

4 praktikophold – 14 måneders praktik

Pædagoguddannelsen byder på 14 måneders praktik fordelt på 4 praktikperioder:

 • Første år har du ca. 7 ugers praktik på 2. semester
 • Andet år har du 6 månedes praktik (3. semester)
 • Tredje år har du 6 måneders praktik (5. semester)
 • På uddannelsens sidste semester er du i praktik i ca. 3 uger.

Praktikforløb med fokus på din specialeretning

Formålet med den første praktik er, at du kommer ud og oplever hverdagen på et praktiksted.

De 3 sidste praktikperioder ligger, efter du har valgt specialiseringsretning. Det betyder, at disse praktikforløb skal foregå på et praktiksted, der har relation til den specialeretning, du har valgt.

Det fjerde og sidste praktikforløb er knyttet til dit arbejde med bachelorprojektet, så du bl.a. kan indhente empiri med henblik på en større praksisdimension i projektet.

Praktiksteder for pædagogstuderende

Pædagogstuderende kommer typisk i praktik følgende steder:

 • børnehaver
 • vuggestuer
 • skoler
 • skolefritidsordninger (SFO)
 • bosteder
 • døgninstitutioner
 • bofællesskaber
 • opholdssteder

Garanti for praktikplads på pædagoguddannelsen

Regioner og kommuner stiller praktikpladser til rådighed, og du er som studerende på pædagoguddannelsen sikret en praktikplads.

Økonomi under praktikken

Den anden og tredje praktikperiode er lønnede praktikker.

Den første og fjerde praktikperiode er SU-finansieret.

Mål for praktikken

Formålet med praktikken er, at du deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde og lærer at løse pædagogiske opgaver og at håndtere pædagogiske dilemmaer på en kvalificeret måde. Både alene og i samarbejde med praktikstedets personale.

Der er formuleret såkaldte kompetencemål for praktikken, som beskriver, hvad du skal have ud af et praktikforløb. Efter hver praktikperiode er der en prøve for at sikre, at du får et godt og relevant udbytte af praktikken.

Arbejdsaspektet og studieaspektet i praktikken

Der er to vigtige aspekter ved praktikken – arbejdsaspektet og studieaspektet.

Om arbejdsaspektet kan det lidt kort siges, at du som studerende på praktikstedet indgår i og udfører praktisk pædagogisk arbejde på linje med det øvrige personale. Dog med de eventuelle begrænsninger, der kan ligge i manglende viden og erfaring.

Du vil dels arbejde med pædagogiske forløb, som du selv har været med til at planlægge, udføre og evaluere, dels indgå i forløb og rutiner, som du ingen indflydelse har haft på.

Det er helt naturligt, at det er sådan, fordi du både skal øve dig i selv at formulere dig omkring praktisk pædagogik og i at indgå som medarbejder omkring en etableret struktur og praksis.

Om studieaspektet kan man sige, at du som studerende er i praktik ikke kun for at udføre praktisk pædagogisk arbejde, men også for at studere arbejdet.

Vejledning i praktikken

I alle 4 praktikperioder modtager du som studerende vejledning på praktikstedet.

Pædagoguddannelsen samarbejder med både den studerende og praktikstedet omkring praktik og uddannelsesudbytte.Tom fik ansvaret for at gennemføre iPad-projekt i fynsk børnehave

Tom Dowse fik i sin praktik ansvaret for at klæde personalet i en børnehave på til at arbejde professionelt med iPads.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.