Pædagoguddannelsen

Tom fik ansvaret for at gennemføre iPad-projekt i fynsk børnehave

Tom Dowse fik, i forbindelse med et praktikforløb, ansvaret for at klæde personalet i Børnehuset Nordlys på til at kunne arbejde professionelt med iPads.

– Det var fedt, at lederen gav mig den tillid, at jeg skulle stå i spidsen for at købe iPads og implementere dem i det pædagogiske arbejde i Børnehuset Nordlys, selvom jeg kun var studerende, siger Tom Dowse, der under sin uddannelse var i praktik i børnehuset i Middelfart.

Jeg fortalte pædagogerne i Børnehuset Nordlys, hvordan iPaden kan bruges som et redskab til at danne venskaber mellem børnene.

Tom Dowse fik ansvaret for pilotprojektet, fordi han via pædagoguddannelsen var blevet godt klædt på til bruge it i det pædagogiske arbejde.

– Det var mit mål, at implementeringen af iPads skulle skabe fællesskaber, der ville styrke relationerne mellem børnene. Og så var det et succeskriterium at få formidlet min viden, så det øvrige personale kunne fortsætte arbejdet uafhængigt af mig, når min praktiktid stoppede.

Tom Dowse glæder sig over, at børnene i Børnehuset Nordlys leger mere sammen på kryds og tværs af alder og køn, efter børnehuset er begyndt at bruge iPads.

Tom Dowse glæder sig over, at børnene i Børnehuset Nordlys leger mere sammen på kryds og tværs af alder og køn, efter børnehuset er begyndt at bruge iPads.

Tom fik hurtigt skabt positiv stemning hos personalet

Hos Børnehuset Nordlys er man ikke i tvivl om, at Tom Dowses ideer og viden har givet gode resultater i arbejdet med børnene. I dag er pædagogerne i børnehuset glade for at bruge iPads, men før de blev indkøbt var der skepsis hos nogle af pædagogerne.

– På uddannelsen var jeg blevet undervist i, hvordan man implementerer ny teknologi. Derfor vidste jeg, at det er vigtigt hurtigt at få personalet med på, hvad iPads kan bruges til i det pædagogiske arbejde, så de kan svare på spørgsmål fra forældrene, siger Tom Dowse.

– Jeg fortalte pædagogerne i Børnehuset Nordlys, hvordan iPaden kan bruges som et redskab til inklusion og til at danne venskaber mellem børnene, og så hjalp jeg dem løbende med at løse tekniske opgaver.

Forældre var begejstrede for Toms iPad-ideer

I forældregruppen var der også nogle skeptikere. Derfor tog Tow Dowse udfordringen op og brugte et forældremøde til at fortælle om, hvorfor det er en god idé at bruge iPads i det pædagogiske arbejde med børn.

– Det var vigtigt for mig at vise forældrene, at der er pædagogisk kvalitet i at bruge iPads i børnehaven. Jeg fortalte, hvordan klassisk legekultur som LEGO og H.C. Andersens eventyr også er blevet en del af de digitale medier.

– Jeg fik lynhurtigt præsenteret nogle apps, der kan bruges til at arbejde med inklusion af børnene. Flere forældre kom hen og sagde, at det var et fedt formål, så forældremødet var en succes. Og så er det jo bare fedt, at børnehuset efterfølgende har fået gode resultater ud af at bruge iPads.

Tom Dowse har færdiggjort pædagoguddannelsen, siden denne artikel blev skrevet.

Praktik på pædagoguddannelsen

Der er 4 praktikperioder på pædagoguddannelsen.

Du kommer i alt i praktik i 14 måneder i løbet af uddannelsen.

Det er også muligt at komme i praktik i udlandet.

En del af praktikken er lønnet.

Praktik.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.