Pædagoguddannelsen

Som pædagog gør du en stor forskel

Udsigten til et livsbekræftende og betydningsfuldt job fik Camilla Paugan til at uddanne sig til pædagog.

Det er et vigtigt, betydningsfuldt og livsbekræftende job at være pædagog.
  • Pædagoguddannelsen åbner mange døre
  • Pædagoger har stor betydning for både børn og voksnes liv
  • Pædagoguddannelsen favner bredt, og der er rig mulighed for på sigt at læse videre

Det er blot 3 af grundene til, at Camilla Paugan har valgt at uddanne sig til pædagog.

Som pædagog kan man både arbejde med børn, unge og voksne. Camilla Paugan vil gerne arbejde med børn.

– Jeg kan som pædagog være med til at skabe et godt fundament for barnets videre færd i livet, siger Camilla Paugan, der læser til pædagog på 3. år.

– Det er et vigtigt, betydningsfuldt og livsbekræftende job at være pædagog. Du er en betydningsfuld voksen, der skal hjælpe barnet godt på vej og være med til at sikre barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling, siger hun.

Camilla Paugan, pædagogstuderende

Camilla Paugan er i gang med sit 3. år på pædagoguddannelsen og drømmer om at arbejde med børn.

Ansvaret er stort som pædagog

Som pædagog mærker man virkelig betydningen af at kunne gøre en forskel.

Muligheden for at gøre en forskel for andre mennesker er stor som pædagog.

– Der sker en stor udvikling i børns første leveår, og som pædagog mærker man virkelig betydningen af at kunne gøre en forskel for det enkelte individ, siger Camilla Paugan.

– Børnene tilbringer flere vågne timer sammen med os pædagoger end med deres forældre. Derfor hviler der et stort ansvar på mig som pædagog.

– Vi skal i samarbejde med forældrene virkelig have øje for barnets trivsel, og vi skal også kunne give forældrene nogle værktøjer, der kan styrke barnets udvikling.

– Samtidig er det spændende, at pædagoger også ofte arbejder tæt sammen med fx lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer, siger Camilla Paugan.

Du kan specialisere dig og skabe din egen profil

Pædagoguddannelsen giver mulighed for, at man kan specialisere sig inden for 3 områder:

  • Dagtilbudspædagogik (0-5 årige)
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige)
  • Social- og specialpædagogik

– De fleste vælger pædagoguddannelsen, fordi de gerne vil gøre en forskel, siger Camilla Paugan.

– Det gør pædagoger virkelig, og det kan man endda søge at gøre inden for det område, der interesserer en mest ved at specialisere sig inden for dagtilbud, special/social eller skoleområdet, siger hun.

Karrieremuligheder som pædagog

Ca. 75 procent af de uddannede pædagoger arbejder i almindelige daginstitutioner (f.eks. vuggestuer, børnehaver og SFO).

Ca. 25 procent af de uddannede pædagoger arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Som pædagog kan du f.eks. også arbejde med alt fra vejledning og coaching til ledelse.

Videreuddannelsesmulighederne er også gode som pædagog.

Jobmuligheder som pædagog.

Videreuddannelsesmuligheder.Jeg fik mit drømmejob via pædagoguddannelsen

Sean Morales arbejder som pædagog på et opholdssted for udsatte unge, som har været udsat for omsorgssvigt.Pædagoguddannelsen har givet mig masser af muligheder

Sabine Lunding er uddannet pædagog og arbejder i en børnehave, men hun får også tid til at undervise.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.