Pædagoguddannelsen

Praktik på Filippinerne gav inspiration til pædagogarbejdet

Lulu Brygger Sørum mødte store udfordringer i sin praktik på et filippinsk børnehjem. Oplevelserne kan hun i høj grad bruge i pædagogarbejdet i Danmark.

Ansvaret var stort og meget større, end Lulu Brygger Sørum havde været vant til fra Danmark, da hun arbejdede et halvt år på et filippinsk børnehjem. Sammen med to andre danske pædagogstuderende var hun i praktik på børnehjemmet, der huser 120 sexmisbrugte og vanrøgtede børn og unge.

– Det var vores opgave at skabe tillid til børnene og indgå i det daglige arbejde. Mange af børnene søgte os, men der var også nogle, vi måtte opsøge. Og så må man erkende, at det er en stor udfordring at skabe relationer til så mange børn på så kort tid, siger Lulu Brygger Sørum.

For at støtte pigerne på børnehjemmet gjorde den unge pædagogstuderende bl.a. brug af sin viden fra linjefaget sundhed, krop og bevægelse, som alle studerende har fra første studieår på Pædagoguddannelsen i Svendborg. Som supplement til den øvrige behandling af pigerne benyttede hun metoden pædagogisk massage.

Pædagogstuderende Lulu Brygger Sørum hjemme i Danmark efter et halvt år på et filippinsk børnehjem. Ansvaret var stort og meget større, end hun havde været vant til fra Danmark.

Lulu Brygger Sørum fik et stort fagligt og personligt udbytte ud af at være i praktik i et halvt år på et filippinsk børnehjem i forbindelse med, at hun studerede på Pædagoguddannelsen i Svendborg.

Filippinske piger var glade for det pædagogiske arbejde

– Jeg havde tidligere brugt massage som gruppeaktivitet for udsatte unge, da jeg var i praktik på et specialfritidshjem i Svendborg. Her var massagen medvirkende til, at de unge fik en bedre forståelse for sig selv, deres følelser og deres egne grænser, siger Lulu Brygger Sørum.

Det var bestemt en kulturel og pædagogisk udfordring at benytte pædagogisk massage hos pigerne på Filippinerne.

– Det var bestemt en kulturel og pædagogisk udfordring at benytte pædagogisk massage hos pigerne på Filippinerne. Massagen, som er trygheds- og omsorgsgivende, åbner for mange følelser og oplevelser. Det stillede store krav til mine pædagogiske evner. Både i forhold til at hjælpe og støtte pigerne med at rumme deres følelser og i forhold til at sikre, at de havde en positiv oplevelse af massagen.

– Alle pigerne gav udtryk for at være glade for massagen, og de opfodrede mig ofte til at lave aktiviteterne med dem igen, siger Lulu Brygger Sørum.

Lulu havde netværk på 10 danske pædagogstuderende

Børnehjemmet på Filippinerne bliver drevet af nonner og har også socialrådgivere og husmødre tilknyttet. Pædagoger er der til gengæld – ud over de danske – ingen af, for pædagoguddannelsen findes ganske enkelt ikke på Filippinerne.

Man skal være superkreativ, når man arbejder på et børnehjem, som det jeg arbejdede på.

Derfor var Lulu Brygger Sørum glad for, at hun rejste af sted med organisationen Rise Above, der sørgede for at hun boede sammen med 10 andre danske pædagogstuderende, og dermed fik et pædagogisk netværk.

– Man skal være superkreativ, når man arbejder på et børnehjem, som det jeg arbejdede på. Jeg var af og til lidt usikker på, om jeg lavede de rette ting for børnene i mine bestræbelser på at fremme deres udvikling og trivsel.

– Når man rejser ud, kan det jo være svært at have kufferten fuld af teoribøger. Men efter jeg er kommet hjem til Danmark, har jeg analyseret og reflekteret videre over arbejdet på Filippinerne, og nu kan jeg virkelig se, at det har båret frugt både for børnene, men også i høj grad for mig som kommende pædagog.

Lulu kom tæt ind på livet af fattige filippinere

Jeg kom virkelig tæt ind på livet af dem. De kunne sagtens sige, at ”du skal med til min fætters fødselsdag”.

Ud over det faglige udbytte gav turen til Filippinerne Lulu nogle store kulturelle og mellemmenneskelige oplevelser. Den 24-årige fynbo boede tæt på slummen, og hun kom også rigtig tæt på meget fattige filippinere, som var særdeles positive over for den noget anderledes, lyse pige fra den anden side af jorden.

– Jeg mødte blandt andet en familie, som jeg endte med at komme meget hos. Vi kunne være 10 mennesker hos dem, og selvom de kun havde en tallerken og et glas til øl, så gik tallerknen og glasset rundt. Alle blev integreret, fortæller Lulu Brygger Sørum.

– Jeg kom virkelig tæt ind på livet af dem. De kunne sagtens sige, at ”du skal med til min fætters fødselsdag”. Selvom jeg ikke kendte ham, ja så var man altid velkommen, siger Lulu Brygger Sørum, der nåede at komme med til en del lokale familiekomsammener.

Jeg vil lære danske unge noget om glæden ved livet

Selvom Lulu Brygger Sørum har rejst med rygsæk flere gange i Asien, har hun aldrig mødt så imødekommende et folkefærd som det filippinske. Hun har fået oplevelser for livet, og det er også oplevelser, hun kan bruge fremover i sit arbejde som pædagog.

– Filippinerne lader sig ikke begrænse af, at de ikke har penge. Det er fedt at opleve. Vi er meget privilegerede i Danmark, og det glemmer vi indimellem at sætte pris på. Vi kan nemmere trives i hverdagen, hvis vi fokuserer på, at der er mange positive ting.

– Mit fremtidige arbejde vil helt klart blive inspireret af filippinernes livsglæde og imødekommenhed, siger Lulu Brygger Sørum.

Lulu Brygger Sørum har færdiggjort pædagoguddannelsen, siden denne artikel blev skrevet.

Udlandsophold

Som pædagogstuderende kan du både komme på praktik- og studieophold i udlandet.

Du kan både komme af sted på kortere og længere ophold.

Vi har sendt studerende til det meste af verden. Lige fra de nordiske nabolande til andre europæiske lande samt Asien, Afrika, Australien og Amerika.

Internationale muligheder.


Min uddannelse åbnede for en drømmetur til Canada

Maliha Louise Pessian Hansen har været i praktik i Canada i 6 måneder som en del af sin pædagoguddannelse.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.